Du er her:

Opsamling på inspirationsdag: Fokus på handicap i byrådsarbejdet

Torsdag den 26. april 2018 inviterede DH og DUOS til inspirationsdag om fokus på handicap i byrådsarbejdet.

DH-film: hør Sigrid Stilling Netteberg (DUOS) fortælle om dagen her

Her under er power point og 4 film fra de fem workshops, som var en del af dagens program.

Retssikkerhed og handicap
v. Kristian Hegaard, Medlem af Fredensborg byråd for Radikale Venstre.
Retssikkerheden er under pres, særligt i forhold til handicap. Udgifterne truer med at stige og sagsbehandlingen bliver konstant mere og mere tung. Hvordan sikrer vi god sagsbehandling og de rigtige tilbud til borgere med handicap?
Se power point her.  

Inklusion på arbejdsmarkedet
v. Sif Holst, næstformand for Danske Handicaporganisationer.
Hvordan kan vi være med til, at sikre mennesker med handicap også kan være en del af arbejdsmarkedet? Hvordan kan vi inddrage de ressourcer og den viden der er i handicaporganisationerne. Hvordan kan vi være med til at støtte mennesker med handicap til at tage ansvar i eget liv?
Se power point her.

DH-film: Hør Sif Holst´s pointer fra workshoppen her

Sundhed for alle
v. Jan Jespersen, Medlem af Stevns byråd for Enhedslisten.
Mennesker med handicap lever i gennemsnit kortere tid en del generelle befolkning. Hvordan sikrer vi lige adgang til sundhed? Hvordan sikrer vi tilgængeligheden i det nære sundhedsvæsen og adgang til idrætsfaciliteter?
Se power point her. Se talepapir her (åbner word-fil)

DH-film: hør Jan Jespersen´s pointer fra workshoppen her

Inklusion i folkeskolen
v. Lene Danielsen, Medlem af Odsherred handicapråd og formand for Autismeforeningen kreds Vestsjælland.
Der er tiltagende fokus på at alle skal inkluderes i folkeskolen, men kan folkeskolen rumme alle? Hvordan sikrer vi en folkeskole der understøtter den enkelte og fællesskabet og hvornår er der brug for særlige tilbud?
Se power point her.

DH-film: hør Lene Danielsen´s pointer fra workshoppen her

Handicap som identitet?
v. Jan Jacobsen, Medlem af Ringsted byråd for Enhedslisten og medlem af Muskelsvindfondens bestyrelse.  
Handicap er ikke noget man er, men det er et livsvilkår der kan have stor indflydelse for det liv vi gerne vil leve. Hvordan sikrer vi fokus på og inddragelse af menneskene i en gruppe af individer, der meget let bliver karikeret som en stor samlet masse?
Se power point her.

DH-film: hør Jan Jacobsen´s pointer fra workshoppen her