Du er her:

Velfærd og den kommunale økonomi

I mange kommuner vil borgerne fremover opleve endnu større besparelser på den kommunale velfærd. Det har alvorlige konsekvenser især for mennesker med handicap.

Der er i mange kommuner allerede skåret så meget ind til benet, at både borgernes retssikkerhed og mulighed for at deltage i samfundet er truet. Mennesker med et handicap fratages deres nødvendige hjælp og støtte, og der er adskillige eksempler på, at det ikke er i overensstemmelse med lovgivningen.

Mennesker med handicap har som alle andre mennesker ønsker til livet, drømme og forhåbninger. Mennesker med handicap har brug for at indgå i fællesskaber og føle, at man hører til. Mennesker med handicap har også brug for at bidrage og tage aktiv del i samfundslivet på alle måder ligesom andre medborgere.

Når besparelserne gennemføres, så rammer de ekstra hårdt for de mennesker, som er afhængig af hjælp og støtte for at kunne leve et ganske almindeligt liv.

Her er tre eksempler på, at besparelser har stor betydning for borgere med handicap og deres familier:

Eksempel 1 – Børnefamilie:
En familie med et handicappet barn har ofte store økonomiske udgifter, som andre børnefamilier ikke har. Det kan fx være til særlige sko, medicin eller forældrekurser, som hjælper forældrene med at håndtere barnets handicap på bedste vis. Her vil det i det lange løb være dyrt for kommunen at fjerne den støtte, som er afgørende for, at familier til børn med handicap kan få hverdagen til at hænge sammen, så forældrene kan blive på arbejdsmarkedet og også har ressourcer til at være forældre for eventuelle søskende.

Eksempel 2 – BPA-ordning:
En person med et fysisk handicap og omfattende hjælpebehov kan have behov for personlig og praktisk hjælp i op til 24 timer i døgnet for at kunne stå op, gøre sig klar, komme på arbejde, spise dagens måltider og på anden vis deltage i almindelige aktiviteter. Uden den nødvendige hjælp og støtte kan vedkommende ikke deltage på arbejdsmarkedet og på anden vis være en aktiv samfundsborger.

Eksempel 3 – Sårbare borgere:
Endelig skal vi også huske, at mange borgere med handicap ikke kan tale deres egen sag. Det er fx sindslidende og udviklingshæmmede. Det er borgere, som ikke kan råbe højt, når de rammes af besparelser. De lider ofte i stilhed, når deres muligheder for at være en del af fællesskabet tages fra dem pga. økonomiske nedskæringer. Hvis ikke der er ressourcestærke pårørende til at kæmpe imod, så står disse sårbare borgere meget svagt. Resultatet er ensomme mennesker, der lever isoleret.

DEMONSTRATIONER
15. SEPTEMBER 2016


15. september er dagen for  nye demonstrationer over hele landet.

Bag initiativet står Velfærdsalliancen, og DH er én af de mange organisationer, der bakker op om initiativet.

Læs mere på Velfærdsalliancens hjemmeside.