Du er her:

Omprioriteringsbidrag

Regeringen og KL skal snart i gang med økonomiforhandlinger om økonomien i kommunerne for 2017. Omprioriteringsbidraget på 1 % bliver et af temaerne.

DH vil arbejde for, at omprioriteringsbidraget ikke bliver en del af økonomiaftalen, da det vil betyde flere nedskæringer på handicapområdet end dem vi allerede har set.

DH afdelingerne kan bidrage til at sætte fokus på de lokale konsekvenser af et omprioriteringsbidrag. DH afdelingerne kan fx.:

  • Deltage i demonstration 12. maj som en del af initiativet fra Velfærdsalliancen (se mere i boks til højre).
  • Tage emnet op på et møde i handicaprådet og spørge ind til, hvad omprioriteringsbidraget vil betyde i netop jeres kommune.
  • Skrive et læserbrev til den lokale avis.

Det mener DH:
Her kan du læse, hvad DH mener om omprioriteringsbidraget. Det kan fx være nyttigt at vide, hvis du deltager i en demonstration 12. maj, og hvis du skal holde tale ved en af demonstrationerne, så kan du lade dig inspirere af dette.
Se DH's budskaber vedr. omprioriteringsbidraget (åbner word-fil)

Her under er et forslag til læserbrev, som I kan tage udgangspunkt i. I kan eventuelt gå sammen med lokale fagforeninger eller andre organisationer i lokalområdet om at skrive et fælles læserbrev. I kan også tilføje en lokal vinkel, hvis I fx har drøftet det i Handicaprådet. 
Find inspiration i dette forslag til læserbrev (åbner word-fil)

DEMONSTRATIONER
12. MAJ 2016


12. maj er dagen for  demonstrationer over hele landet.

Bag initiativet står Velfærdsalliancen, og DH er én af de mange organisationer, der bakker op om initiativet.

Læs mere på Velfærdsalliancens hjemmeside.