Du er her:

Godt gang i det lokale handicappolitiske arbejde

Der er godt gang i det lokale handicappolitiske arbejde! Det viser en spørgeskemaundersøgelse blandt DH afdelingerne gennemført i juni 2015.

Undersøgelsens primære fokus er på det lokale politiske arbejde, hvor der spørges ind til, om DH afdelingerne arbejder med de fem politiske temaer fra DH’s handlingsplan. I alt har 70 DH afdelinger deltaget i undersøgelsen, der viser at:

- 65 DH afdelinger arbejder med tilgængelighed
- 57 DH afdelinger arbejder med inklusion
- 47 DH afdelinger arbejder med retssikkerhed
- 46 DH afdelinger arbejder med beskæftigelse
- 35 DH afdelinger arbejder med sundhed

Undersøgelsen viser, at de konkrete forslag til politiske aktiviteter er brugbare og relevante i DH afdelingerne. Som eksempel kan nævnes, at blandt de 65 DH afdelinger, som arbejder med tilgængelighed, svarer 36, at de arbejder med kortlægning af den kommunale tilgængelighed, som er ét af de konkrete forslag.

Det er frivilligt, om DH afdelingerne vil arbejde med de fem politiske temaer, og der er DH afdelinger, som arbejder med andre politiske temaer enten alene eller sideløbende med et eller flere af de fem politiske temaer. Her nævnes fx handicapkonvention, øget brug af ledsagekort, fokus på pårørende samt indsats for at skabe bedre dialog i handicaprådet.

Udfordringer og succeshistorier
Af særlige udfordringer nævner flere DH afdelinger behovet for at få flere aktive til DH arbejdet. De mange fortællinger vidner også om, at DH arbejdet nytter noget i kommunerne.

Her kan fx nævnes et godt samarbejde med kommunen om byggesagsbehandling med fokus på tilgængelighed, et vellykket vælgermøde med stor debatlyst samt gode erfaringer med at bruge den konstruktive dialog som vejen til politisk indflydelse.

Besvarelserne giver et godt udgangspunkt for at styrke det fælles politiske arbejde ved at skabe en tættere dialog og vidensdeling mellem DH afdelingerne og DH’s sekretariat. Hvordan det helt konkret kommer til at ske, vil DH afdelingerne høre mere om i takt med, at initiativerne foldes ud i løbet af efteråret.