Du er her:

Hvad er en DH afdeling?

Hvad er en DH afdeling – og hvordan kan du gøre en forskel?

Hvad er en DH afdeling?
DH afdelingens kerneopgave er politisk interessevaretagelse på handicapområdet. DH afdelingen er det fælles handicappolitiske samlingspunkt i kommunen for DH’s 34 medlemsorganisationer.

DH arbejder politisk for, at personer med handicap på lige fod med alle andre medborgere har retten til fuld og lige deltagelse i samfundslivet.

DH er partipolitisk uafhængig, og indgår i en konstruktiv dialog med de lokale politikere. DH udpeger repræsentanter til kommunens Handicapråd, som rådgiver byrådet i alle politiske spørgsmål vedrørende handicap.

Du kan gøre en forskel!
Som frivillig i en DH afdeling er du med til at gøre en forskel for mennesker med handicap.

Du kan være med til at sikre, at mennesker med handicap bliver set og hørt. Du kan bruge din viden om handicap til at gå i dialog med de lokale politikere og embedsmænd.

Det er vigtigt at skabe større forståelse for, hvilke udfordringer hverdagen kan give, når en i familien har et handicap. Du kan arbejde for, at der lokalt bliver truffet nogle politiske beslutninger, som forbedrer hverdagen - ikke kun for den handicappede selv, men for hele familien.

GØR EN FORSKEL
- bliv aktiv i DH