Du er her:

Sammenhold giver politiske resultater

DH Nordfyn er en mønsterafdeling, når det gælder humør, aktivitet og konkrete resultater. Snart indvier de et projekt om velfærdsteknologi, som er blevet til i samarbejde med de lokale politikere.

Sammenhold og benarbejde

Man mærker det straks, man træder ind i rummet. Man bliver taget godt i mod med smil, interesse og nysgerrighed. Måske ligger svaret på, hvordan det er lykkedes DH Nordfyn at opnå så gode resultater netop i den måde, man er på over for hinanden. Det er i hvert fald det svar, man får, når man spørger medlemmerne: ”Vi er gode til at snakke på kryds og tværs, og det gælder ikke kun bestyrelsesarbejdet, men også andre sammenhænge, hvor vi mødes,” fortæller næstformanden Vibeke Rasmussen, som kommer fra Astma-Allergi Danmark . ”Jeg tror, at vi når så langt, som vi gør, fordi vi virkelig brænder for det. Johnna vores formand deler opgaverne ud, og hver især gør det, som man nu kan,” fortsætter Vibeke. 

”Vi har været i forening sammen i mere end ti år,” fortæller Conny Metzsch, DHF  

Konkrete resultater, der gør en forskel

Og der er ingen tvivl om, at man når noget på Nordfyn. Den aften, hvor DHs udsendte møder DH Nordfyn, er der et særligt arrangement, som handler om opstarten af Living Lab, et projekt, som er udviklet på baggrund af et initiativ, som DH Nordfyn tog for to år siden. Det er blevet til i et tæt samarbejde med lokalpolitikere, embedsmænd og konsulentfirmaet Public Intelligence, som sammen med DH Nordfyn, Handicaprådet og Nordfyns Kommune står for at etablere ”Living Lab Nordfyn”. Living Labbet har særligt fokus på velfærdsteknologi til børn, unge og voksne med handicap. ”Vi har haft en rigtig god dialog og et godt samarbejde omkring det her projekt. Vi brænder for det og har stor interesse i at se det lykkes,” siger formand Johnna Gøttsch Hansen.

Opbakningen og interessen mærker man tydeligt. Mere end 30 personer er dukket op til temaaftenen om Living Lab, og blandt dem er flere lokalpolitikere og kommunaldirektøren. Stemningen er god, og der er en livlig debat om, hvordan det nye Living Lab bliver et sted, hvor alle kan komme og afprøve nye velfærdsteknologiske løsninger, der kan gøre hverdagen nemmere for mennesker med handicap og deres familier.

FAKTA  Living Lab Nordfyn

I begrebet ”Living Lab” repræsenterer ordet ”living” menneskers liv, som det udfolder sig under varierende omstændigheder og i forskellige situationer, mens ordet ”lab” repræsenterer afprøvning af forskellige teknologier, der kan danne grundlag for nye løsninger, der kan lette børn, unge og voksne med funktionsnedsættelsers daglige rutiner.

Living Lab Nordfyn er et nyt mødested for udvikling inden for velfærdsteknologi målrettet børn, unge og voksne med funktionsnedsættelser. Her kan borgere og medarbejdere afprøve løsninger, få rådgivning og udveksle viden på tværs af hverdagsliv, fagligheder og alder.

Der kommer til at være skiftende temaer i Living Lab Nordfyn. Første tema er barn og voksen med hjerneskade og deraf en eller flere fysiske eller kognitive funktionsnedsættelser.

Living Lab Nordfyn indvies d. 11. november 2015 kl. 11:11 og er blevet til i et samarbejde mellem Nordfyns Kommune, Danske Handicaporganisationer Nordfyn og konsulentfirmaet Public Intelligence.