DH-Furesø

Danske Handicaporganisationer Furesø

DH-Furesø's formål er at arbejde for de bedst mulige forhold til alle mennesker med handicap i Furesø Kommune samt at være et samlingssted for kommunens interesse- og handicaporganisationer. Alle med interesse indenfor handicapområdet er derfor velkomne til at deltage i bestyrelsesmøderne. 

DH-Furesø arbejder for at gøre alle samfunds-, kultur- og fritidstilbud, naturoplevelser mv. i kommunen tilgængelige – også for mennesker med handicap.

DH-Furesø udpeger repræsentanter til en række kommunale råd og udvalg, herunder det kommunale handicapråd. DH-Furesø har igennem en årrække oparbejdet et tæt samarbejde med Furesø Kommune, og vi føler, at vores arbejde også værdsættes af kommunen.

Et særkende ved DH-Furesø er, at afdelingen hver måned afholder Café Mødestedet og årligt udnævner Årets Furesøborger. Se beskrivelserne i separat punkt. 

Hvis du har brug for vejledning eller en snak om ansøgniner el.lign., er du velkommen til at kontakte formanden - se adressen og e-mail-adresse under punktet Tillidsfolk.