DH-Furesø

Café Mødestedet og Årets Furesøborger

Et særkende ved DH-Furesø er, at afdelingen afholder Café Mødestedet samt udnævner Årets Furesøborger.

Café Mødestedet: Den 1. mandag i hver måned afholder DH-Furesø åbne, uformelle møder – Café Mødetedet for alle, der interesserer sig for vilkårene for mennesker med handicap – uanset om man er medlem af en handicaporganisation. Deltagerne starter med at spise et par stykker smørrebrød, og ellers går snakken med udveksling af oplevelser, problemer og erfaringer. Ofte kan deltagerne hjælpe hinanden. Til nogle af møderne er der inviteret en oplægsholder. På andre møder er der et tema, som en af mødedeltagerne lægger op til.

Årets Furesøborger: Hvert år – normalt i januar – udnævner DH-Furesø Årets Furesøborger. Det er ikke “bare” en handicappris. Det er en hæder til en person, som har gjort en stor og uegennyttig indsats for og i lokalsamfundet, og som arbejder ud fra et menneskesyn, der værdsætter mangfoldighed, og som tilstræber en rummelighed, der også giver plads for mennesker med handicap. Det er en person, som udviser et stort engagement og brænder for en sag – kort sagt en ildsjæl.