DH-Gentofte

Velkommen til Danske Handicaporganisationer i Gentofte

Her kan du læse om din DH afdeling og det lokale arbejde.

Velkommen til et godt og konstruktivt samarbejde også i 2018

I daglig tale benævnes Danske Handicaporganisationer i Gentofte blot DH-Gentofte.

DH´s lokalafdeling blev stiftet i november 2005.

Afdelingens formål er at være samlingssted for kommunens handicaporganisationer. Afdelingen skal desuden være med til at sikre en konstruktiv dialog med kommunens politikere, embedsmænd og borgere.

DH-afdelingen har til opgave at udpege repræsentanter til kommunale råd og udvalg - heriblandt til det kommunale handicapråd.

Kalenderen er senest opdateret den 4. december 2018