DH-Sorø

Velkommen til Danske Handicaporganisationer - Sorø afdeling

Velkommen til DH Sorø - her er vi en række handicapforeninger og -organisationer repræsenteret, og vi arbejder dagligt og i Handicaprådet om at forbedre forholdene for vore medlemmer i Sorø Kommune. Vi vil meget gerne have flere medlemsorganisationer i DH Sorøs bestyrelse, så du må endelig skrive til Dan Kiving på mail dan.kiving@live.dk, hvis du selv har lyst til at være med i det spændende arbejde.

DH Sorø arrangerer i samarbejde med andre DH afdelinger et valgmøde
med fokus på handicap- og socialpolitikken.

Tilmelding til dan.kiving@live.dk eller til mobil 5357 8100

Mange venlige hilsner 
DH Sorø

Og her kan du læse om din DH afdeling og det lokale arbejde:

DHs lokalafdelinger blev stiftet i 2005.

Afdelingens formål er at være samlingssted for kommunens handicaporganisationer. Afdelingen skal desuden være med til at sikre en konstruktiv dialog med kommunens politikere, embedsmænd og borgere.

Herudover er det DH afdelingens opgave at udpege repræsentanter til en række kommunale råd og udvalg - ikke mindst til det kommunale handicapråd.

Du vil under menupunktet Tillidsfolk kunne se, hvem der repræsenterer de forskellige lokale foreninger i afdelingens bestyrelse.