DH-Sorø

Velkommen til Danske Handicaporganisationer - Sorø afdeling

INDKALDELSE TIL ÅRSMØDE I DH SORØ TIRSDAG DEN 5. MARTS 2019 KL: 18-21 PÅ VÆRKERNE I SORØ I LOKALE 111.................... . Velkommen til DH Sorø - her er vi en række handicapforeninger og -organisationer repræsenteret, og vi arbejder dagligt og i Handicaprådet om at forbedre forholdene for vore medlemmer i Sorø Kommune. Vi vil meget gerne have flere medlemsorganisationer i DH Sorøs bestyrelse, så du må endelig skrive til Dan Kiving på mail dan.kiving@live.dk, hvis du selv har lyst til at være med i det spændende arbejde.

Dagsorden for årsmødet jfr. vedtægterne:

https://www.handicap.dk/lokalafdelinger/kort/sjaelland/soro/dokumenter/12444/

Værkernes adresse er:

Sorø Kultur- og Fritidscenter,
Frederiksvej 27, 4180 Sorø

Og her kan du læse om din DH afdeling og det lokale arbejde:

DHs lokalafdelinger blev stiftet i 2005.

Afdelingens formål er at være samlingssted for kommunens handicaporganisationer. Afdelingen skal desuden være med til at sikre en konstruktiv dialog med kommunens politikere, embedsmænd og borgere.

Herudover er det DH afdelingens opgave at udpege repræsentanter til en række kommunale råd og udvalg - ikke mindst til det kommunale handicapråd.

Du vil under menupunktet Tillidsfolk kunne se, hvem der repræsenterer de forskellige lokale foreninger i afdelingens bestyrelse.