DH-Sorø

Årsmøde (dagsorden) i DH Sorø tirsdag den 9. februar 2016 kl. 18.45 til 22.00

Dagsorden er iflg. vedtægterne følgende :

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Godkendelse af dagsorden

4. Navneopråb - optælling af stemmeberettigede

5. Valg af stemmetællere

6. Fremlæggelse af beretning for 2015-2016 til godkendelse

7. Fremlæggelse af handlingsplan for 2016-2017 til godkendelse

8. Forslag om afdelingen skal søge paragraf 18 midler hos Sorø Kommune

9. Forelæggelse af regnskab 2015 til godkendelse

10. Valg til Forretningsudvalget (FU)

Følgende er på valg i år:

Elsebeth Søndergaard

Vivi Sørensen

Lise Kiving (suppleant)

11. Andre valg

12. Behandling af indkomne forslag

13. Eventuelt