DH-Ærø

Velkommen til vores lokale DH-ÆRØ side

Danske Handicaporganisationer har en lokalafdeling på Ærø - Find din organisation under menupunktet Tillidsfolk

DHs lokalafdeling blev stiftet i 2005.

Afdelingens formål er at være samlingssted for kommunens handicaporganisationer. Afdelingen skal desuden være med til at sikre en konstruktiv dialog med kommunens politikere, embedsmænd og borgere. Herudover er det DH afdelingens opgave at udpege repræsentanter til en række kommunale råd og udvalg - ikke mindst til det kommunale Handicapråd.

Savner du din egen organisation? Spørg din bestyrelse, om I også vil være med i lokalafdelingen.

Find os under Tillidsfolk: Hvis du vil have hjælp til at løse et problem omkring dit - eller din pårørendes handicap. Under Tillidsfolk kan du også se, hvem der repræsenterer de forskellige lokale foreninger i afdelingens bestyrelse.

Kig i kalenderen, hvis du vil se vores næste aktivitet.

Vores lokalpjece findes på kalenderen under det næste aktuelle møde i lokalafdelingen

 

 

 

Figuren er venligst stillet til rådighed af den hollandske kunstner Clemens Briels.