DH-Assens

Velkommen til DH Assens

Her kan du læse om DH Assens og det lokale arbejde.

DHs lokalafdeling Assens blev stiftet 14. september 2005.

Hvad laver Assens-DH afdelingen?

Afdelingen er det fælles handicappolitiske samlingspunkt i kommunen for de 32 grundorganisationer og deres medlemmer. Men den er åben for andre lokal handicapgrupper, foreninger og pårørende, som vil være med til at påvirke og udvikle forholdene for mennesker med handicap i Assens Kommune.

En af måderne hvorpå man kan påvirke udviklingen, er gennem deltagelse i kommunens råd, udvalg, bestyrelser og lignende.

Ifølge lovgivningen skal DH-Assens indstille repræsentanter til følgende råd:

Handicaprådet

Herudover kan der lokalt være andre steder, hvor DH er repræsenteret, f. eks. i bestyrelse og brugerråd på

specialskoler, døgntilbud, frivillighedsråd o.l.

Det er vigtigt, at de valgte repræsentanter er i stand til at varetage de fælles interesser for alle handicapgrupper, og altså ikke kun den forening og det handicapområde, man selv kommer fra.

Derfor har DH-Assens en vigtig opgave med at uddanne og opkvalificere de valgte repræsentanter. Dette sker i samarbejde med DH´s landssekretariat i Høje Tåstrup.

Er I, som lokal handicaporganisation, interesseret i at komme med i DH-Assens, kan I  kontakte formanden.

En handicaporganisation bliver automatisk medlem af DH-Assens bestyrelse, hvis den udpeger et medlem, der er bosiddende i Assens Kommune, til at repræsentere sig. Andre fra organisationen kan også deltage i møder og arrangementer i DH-Assens.

I Assens er følgende organisationer repræsenteret: 

ADHD foreningen, Dansk Blindesamfund, Dansk Epilepsiforening, Dansk Handicap Forbund, Danske Døves Landsforbund, Diabetesforeningen, Gigtforeningen, Hjernesagen, Hjerneskadeforeningen, Høreforeningen LBH, Landsforeningen Autisme, Landsforeningen LEV, Landsforeningen SIND, Lungeforeningen, Muskelsvindforeningen, Nyreforeningen,  Parkinsonforeningen, PTU Landsforeningen af Polio-, Trafik- og Ulykkesskadede, og Scleroseforeningen 

Se DH´s hjemmeside www.handicap.dk for information om DH lokalt og regionalt.

Som privatperson, kan du henvende dig til formanden, der vil kunne hjælpe dig med at  finde den helt rigtige organisation til dig. Du vil under menupunktet Tillidsfolk kunne se, hvem der repræsenterer de forskellige lokale foreninger i afdelingens bestyrelse.