DH-Kerteminde

Velkommen

Her kan du læse om DH-Kertemindes lokale arbejde.

Bliv aktiv i DH-Kerteminde - hvis du vil gøre en forskel for mennesker med udfordringer i Kerteminde kommune
Har du mod på at arbejde aktivt for bedre forhold for mennesker med udfordringer og handicap? Og har du lyst til at stille din viden om handicap til rådighed  i en konstruktiv dialog med de lokale politikere?

Så har vi brug for dig!
 

Danske handicaporganisationer (DH) er en interesseorganisation, der arbejder for lige muligheder og skabe øget livskvalitet for personer med handicap.  DH har under sin paraply 33 medlemsorganisationer der repræsenterer alle slags handicap og har tilsammen over 330.000 medlemmer på landsplan, bl.a. ADHD foreningen, Scleroseforeningen, Dansk Handicap Forbund, Dansk blindesamfund, SIND, Diabetesforeningen, Nyreforeningen, Hjerneskade foreningen, Ordblindeforeningen samt 25 andre organisationer, der alle kan ses på www.handicap.dk.

DHs lokalafdelinger blev stiftet i 2005. Afdelingens formål er at være samlingssted for kommunens handicaporganisationer. Afdelingen skal desuden være med til at sikre en konstruktiv dialog med kommunens politikere, embedsmænd og borgere.

Herudover er det DH afdelingens opgave at udpege repræsentanter til en række kommunale råd og udvalg - ikke mindst til det kommunale handicapråd.

Du vil under menupunktet Tillidsfolk kunne se, hvem der repræsenterer de forskellige lokale foreninger i afdelingens bestyrelse.