DH-Middelfart

Velkommen

Her kan du læse om din DH afdeling og det lokale arbejde.

DHs lokalafdelinger blev stiftet i 2005 Og ligeledes blev vores lokalafdeling i Middelfart.

Vi ønsker at være aktive i alt der vedrører handicap i Middelfart kommune.

Afdelingens formål er at være samlingssted for kommunens handicaporganisationer. Afdelingen skal desuden være med til at sikre en konstruktiv dialog med kommunens politikere, embedsmænd og borgere.

Herudover er det DH afdelingens opgave at udpege repræsentanter til en række kommunale råd og udvalg - ikke mindst til det kommunale handicapråd.

Du vil under menupunktet Tillidsfolk kunne se, hvem der repræsenterer de forskellige lokale foreninger i afdelingens bestyrelse.