DH-Nordfyn

Velkommen til DH-Nordfyn

DH-Nordfyn arbejder for lige muligheder i livet.

DH-Nordfyns vision er, at Nordfyns kommune er Danmarks mest ligeværdige kommune. Der skal ikke være forskel på det gode liv med eller uden handicap.
Vi arbejder for, at være de handicappedes stemme – en stemme der høres inden beslutningerne tages. Det skaber en kommune, der markerer sig tydeligt på landkortet. Nøgleordene er tilgængelighed, vækst og lige muligheder.

DHs lokalafdelinger blev stiftet i 2005.

Afdelingens formål er at være samlingssted for kommunens handicaporganisationer. Afdelingen skal desuden være med til at sikre en konstruktiv dialog med kommunens politikere, embedsmænd og borgere.

Herudover er det DH afdelingens opgave at udpege repræsentanter til en række kommunale råd og udvalg - ikke mindst til det kommunale handicapråd.

Du vil under menupunktet Tillidsfolk kunne se, hvem der repræsenterer de forskellige lokale foreninger i afdelingens bestyrelse.