DH-Tønder

Velkommen til DH-Tønders hjemmeside

Her kan du læse om Tønder afdelingen og det lokale arbejde.

DHs lokalafdelinger blev stiftet i 2005.

Afdelingens formål er at være samlingssted for kommunens handicaporganisationer. Afdelingen skal desuden være med til at sikre en konstruktiv dialog med kommunens politikere, embedsmænd og borgere.

Herudover er det DH afdelingens opgave at udpege repræsentanter til en række kommunale råd og udvalg - ikke mindst til det kommunale handicapråd.

Du vil under menupunktet Tillidsfolk kunne se, hvem der repræsenterer de forskellige lokale foreninger i afdelingens bestyrelse.

DH Tønders hjemmeside er under opbygning og alt er endnu ikke på plads.