Du er her:

Grundkursus

 Formålet med DHs Grundkursus er at give deltagerne:

  • Kendskab til DHs historie, struktur, formål, medlemsorganisationer m.m.
  • Kendskab til handicapbegrebet og den rettighedsbaserede tilgang (herunder FNs handicapkonvention).
  • Kendskab til DHs handicappolitiske interesseområde, og hvordan man får mest mulig politisk indflydelse. 

Underviser på Grundkurset er en af DH’s dygtige frivillige undervisere, der er uddannet særligt til at undervise på dette kursus. I kan også vælge at bruge undervisningsmaterialet selv i afdelingen.

Målgruppen for Grundkurset er nye frivillige i DH, nye repræsentanter i fx Handicapråd, men også mere erfarne DH-aktive kan have glæde af at deltage. Afdelingens medlemmer kan med fordel deltage sammen på kurset for at få et fælles udgangspunkt for arbejdet i den lokale DH afdeling.  

Praktisk info:  Kontakt Vita Nielsen i DHs sekretariat, hvis du har spørgsmål til kurset eller vil booke en af underviserne til at gennemføre et Grundkursus. Vita Nielsen kan kontaktes på tlf. 36 38 85 19 eller e-mail: vn@handicap.dk.  Planlægning af kurserne sker i et samarbejde mellem DH afdelingen, Vita Nielsen og underviseren.

DH-afdelingen skal sørge for: tilgængelige lokaler, projektor, forplejning etc.

Afdelingen skal også sende invitationer med program ud, registrere tilmeldte, booke lokaler og sørge for, at de tilsendte undervisningsmaterialer er tilstede på kurset etc.

Vita vil hjælpe med: at booke en underviser og at sørge for at afdelingen får undervisningsmaterialet tilsendt.

Underviseren vil: udover at undervise på kurset udarbejde et program for kurset i samarbejde med DH-afdelingen.

Kurset varer ca. 3-4 timer. Der skal være minimum 12 deltagere på et kursus. Hvis I ikke selv kan samle det antal i afdelingen opfordres I til at arrangere kurset sammen med jeres DH netværk eller sammen med andre DH afdelinger. Udgifter til kurset betales af den enkelte DH afdeling, som kan søge DH's sekretariat om støtte til afholdelse af kurset, eller der kan søges kommunale midler, fx § 18-midler.  DH betaler alle udgifter forbundet med underviseren.

 

Her kan du se undervisningsmaterialet til kurset  (åbner ny side)

Her kan du se en liste over underviserne på kurset (åbner ny side)