Du er her:

Konventions Kursus

Formålet med DH’s konventionskursus er at give deltagerne:

  • Specifik viden om udvalgte bestemmelser i FN’s handicapkonvention

  • Forståelse for konventionens anvendelse i politisk interessevaretagelse

  • Redskaber til at bruge konventionen i den politiske interessevaretagelse, herunder udarbejdelse og revision af kommunale handicappolitikker

Underviserne på Konventionskurset er DH’s dygtige frivillige undervisere, der er uddannet særligt til at undervise på dette kursus.

Målgruppen for kurset er aktive i DH’s afdelinger. Deltagelse på kurset forudsætter, at deltagerne har et grundlæggende kendskab til FN’s handicapkonvention. F.eks. fra deltagelse i et af DH’s grundkurser. Kurset kan også holdes for kommunale handicapråd.

Praktisk info:  Kontakt Vita Nielsen i DHs sekretariat, hvis I vil booke en underviser til et Konventionskursus.  

Vita Nielsen kan kontaktes på tlf. 36 38 85 19 eller e-mail: vn@handicap.dk

Planlægning af kurserne sker i et samarbejde mellem DH afdelingen, Vita Nielsen og underviseren.

DH-afdelingen skal sørge for: tilgængelige lokaler, projektor, forplejning etc.

Afdelingen skal også sende invitationer med program ud, registrere tilmeldte, booke lokaler og sørge for, at de tilsendte undervisningsmaterialer er tilstede på kurset etc.

Vita hjælper med: at booke undervisere og at sørger for at afdelingen får undervisningsmaterialet tilsendt.

Underviseren vil: udover at undervise på kurset udarbejde et program for kurset i samarbejde med DH-afdelingen.

Kurset varer mindst 3 timer. Der skal være minimum 10 deltagere på et kursus. Hvis I ikke selv kan samle det antal i afdelingen opfordres I til at arrangere kurset sammen med jeres DH netværk eller sammen med andre DH afdelinger.

Udgifter til kurset betales af den enkelte DH afdeling, som kan søge DH's sekretariat om støtte til afholdelse af kurset, eller der kan søges kommunale midler, fx § 18-midler.  DH betaler alle udgifter forbundet med underviseren.