Du er her:

Kurser og formandsmøde 2018

Efterårets kurser og formandsmøde finder sted tre steder i landet.

- Lørdag den 27. oktober 2018 - Region Nordjylland og Midtjylland
Golf Hotel Viborg, Golf Salonen, Hans Tausens Allé 1, 8800 Viborg

- Søndag den 28. oktober 2018 – Region Syddanmark
Scandic Kolding, Kokholm 2, 6000 Kolding

- Lørdag den 3. november 2018 – Region Sjælland og Hovedstaden
Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup

Arrangementet er fra kl. 10.00 – 16.00.

Det er gratis at deltage, og du får udgifter til transport betalt efter gældende takst. I kan med fordel deltage flere fra samme afdeling, så I sammen kan udvikle jeres DH-afdeling.

Program:
Formålet er at styrke DH-afdelingens kerneopgave med handicappolitisk interessevaretagelse i kommunerne.

kl. 10.00 – 12.00:
Her kan du frit vælge mellem to forskellige kurser:
- Beskæftigelse
- Sundhed

kl. 12.15 – 13.00:
Fælles del med fokus på handicappolitiske pejlemærker

kl. 13.00 – 14.00: Frokost

kl. 14.00 – 16.00:
Her er arrangementet delt i to:
- Politisk interessevaretagelse
- Formandsmøde (kun for formænd)

Tilmeld dig her.
Vær opmærksom på kun at tilmelde én person ad gangen. Hvis du har en ledsager med, noterer du dette under ’praktiske hensyn’.

Frist for tilmelding: 1. oktober.

Se kursusbeskrivelser her under:

Sundhed - hvordan sikrer vi lige adgang til sundhed?
Personer med handicap oplever ulighed i sundhed - også i adgangen til forebyggelse og sundhedsfremme. Personer med handicap har flere helbredsproblemer end befolkningen som helhed.

På dette kursus får du viden om forskellige udfordringer på sundhedsområdet for mennesker med handicap, og vi sætter fokus på forslag til løsninger, som DH-afdelingen kan arbejde med i kommunerne med udgangspunkt i det nære sundhedsvæsen.

Kurset veksler mellem oplæg, drøftelser og erfaringsudveksling. Underviser er Torben Kajberg, der er konsulent i DH’s sekretariat med ansvar for sundhedsområdet.

Beskæftigelse - hvordan sikrer vi job til mennesker med handicap?
DH arbejder for at gøre det danske arbejdsmarked mere inkluderende og fleksibelt, så flere personer med handicap får mulighed for at få et job og blive en aktiv del af arbejdsmarkedet.

På dette kursus får du viden om muligheder og barrierer på arbejdsmarkedet for personer med handicap, og du bliver introduceret til nye tiltag i lovgivningen på beskæftigelsesområdet. Vi inddrager DH-afdelingernes erfaringer og muligheder for at sætte en politisk dagsorden i kommunen på beskæftigelsesområdet samt ideudvikler i fællesskab på nye metoder og løsningsforslag.

Kurset veksler mellem oplæg, erfaringsudveksling, fælles ideudvikling og debat. Underviser er Christian Lildholdt Jensen, der er konsulent i DH’s sekretariat med ansvar for beskæftigelsesområdet.

Handicappolitiske pejlemærker (fælles del for alle) 
DH’s formand eller næstformand giver en status på det politiske efterår, og vi ser på eksempler, hvor det lykkedes DH at opnå politiske resultater. Vi vender blikket frem i tiden, og Thorkild giver et bud på de udfordringer, som venter både på det nationale og kommunale område.

Politisk interessevaretagelse - samspil mellem DH-afdeling og Handicapråd
DH-afdelingens kerneopgave er politisk interessevaretagelse i kommunen. Men hvordan omsætter vi vores handicappolitiske holdninger til indflydelse, så vi sikrer bedre forhold for mennesker med handicap?

På dette kursus arbejder vi med, hvordan DH ser på politisk interessevaretagelse, og hvad DH som organisation gerne vil kendes på. Forudsætningen for at opnå politisk indflydelse er en velfungerende DH-afdeling, og vi ser på samspillet mellem aktive i DH-afdelingen og medlemmer af Handicaprådet.

Kurset vil veksle mellem inspirationsoplæg, debat og erfaringsudveksling. Underviser er Lars Midtiby, der er direktør i DH.

Formandsmøde (Kun for formænd) - politisk og organisatorisk fokus  
Som formand for DH-afdelingen er dette ét af årets to faste formandsmøder, hvor du har mulighed for at møde DH’s formand Thorkild Olesen eller DH’s næstformand Sif Holst til en drøftelse af DH-afdelingens politiske og organisatoriske arbejde.

Med udgangspunkt i DH’s kernefortælling ser vi i fællesskab på, hvordan vi vil opfattes som organisation, og hvad det betyder for vores politiske arbejde. Vi vender også ideer til at synliggøre handicapområdet ved det kommende valg til Folketinget. Desuden skal der vælges repræsentanter til DH’s repræsentantskabsmøde, som finder sted i 2019.