Du er her:

Lokale kurser

Retningslinjer for lokale kurser

Formålet med lokale kurser er at kvalificere og klæde afdelingerne på til den lokalpolitiske interessevaretagelse.

Tilrettelæggelse af kurserne sker efter afdelingernes/netværkenes behov. Det er altså afdelingerne/netværkene der selv beslutter, hvad de gerne vil have kursus i.

Planlægning af kurserne står afdelingerne selv for med hjælp til det faglige indhold, valg af undervisere/oplægsholdere fra DH’s organisations- og udviklingskonsulenter.

Kursusdeltagere. Der skal være minimum 10 deltagere på kurset. Derfor opfordrer vi jer til at arrangere kurser sammen med jeres netværk eller sammen med andre afdelinger.

Økonomi. Hvis der er udgifter forbundet med afholdelse af et kursus, kan I søge DH's sekretariat om støtte til afholdelse af arrangementet, eller I kan søge kommunale midler f.eks. § 18 midler.

Transportgodtgørelse. Ved lokale kurser og netværkskurser skal afdelingerne selv afgøre om der ydes transportgodtgørelse og selv sørge for evt. at udbetale denne.

Kontakt DHs sekretariat:

Sekretær:  
Vita Nielsen
Telefon 36388519
Mail vn@handicap.dk

Organisations- og udviklingskonsulent (Øst):
Mette Søndergaard Pedersen
Telefon 21 71 68 43
Mail msp@handicap.dk


Organisations- og udviklingskonsulent (Vest):
Rasmus Bach Andresen
Telefon 42 47 52 61
Mail rba@handicap.dk