Du er her:

Årsmøde

Her er information til brug for afholdelse af årsmøde. Husk at årsmødet ifølge vedtægterne skal afholdes i 1. kvartal.

Vedtægter

Regler for afholdelse af årsmøder i DH afdelingen fremgår af vedtægterne for DH afdelingerne. Årsmødet er beskrevet i §4.
Se DH's afdelingsvedtægter her (åbner word-fil).

Gode råd om årsmødet
I DH’s Afdelingshåndbog kan du læse mere om årsmødet; herunder forslag til dagsorden, frister for indkaldelse af årsmødet, indstilling af kandidater og indkomne forslag. 
Se Afdelingshåndbogens afsnit om årsmøde her (åbner word-fil).

Guide til dirigent
DH opfordrer til, at afdelingerne finder en dirigent til årsmødet i DH-afdelingen i en nabokommune, en person fra de andre frivillige organisationer eller en kommunalpolitiker. DH har udarbejdet en guide med retningslinjer for dirigenter på DH's årsmøder. 
Se guide til dirigent her (åbner word-fil).

Handlingsplan
Årsmødet vedtager en handlingsplan for det kommende år. Det er en god ide at lave en konkret og realistisk handlingsplan, der sikrer sammenhæng mellem de politiske mål og de ressourcer, som afdelingen råder over til at varetage opgaverne. Ved udarbejdelse af handlingsplan kan dette skema evt. bruges.
Se skema til udarbejdelse af handlingsplan (åbner word-fil).

Pressemeddelelse
Efter årsmødet kan afdelingen evt. sende en pressemeddelelse til den lokale avis. Her er et eksempel på pressemeddelelse, som afdelingen kan lade sig inspirere af og rette til, så teksten er i overensstemmelse med fx nyvalg/ genvalg af formand og temaer vedtaget i handlingsplanen.
Se eksempel på pressemeddelelse (åbner word-fil).