Du er her:

Få flere aktive medlemmer

Få inspiration til hvordan DH afdelingen kan arbejde med rekruttering og få flere aktive medlemmer. Læs mere her under.

Rekruttering er en løbende proces
- Læs her om den grundlæggende tilgang til arbejdet med rekruttering, så I har bedre mulighed for at lykkes med jeres indsats.

9 gode råd
- Læs 9 gode råd som inspiration til DH afdelingens arbejde med rekruttering af nye medlemmer.

Derfor er jeg aktiv i DH
- Bliv inspireret af denne personlige fortælling om, hvorfor der er behov for at påvirke den handicappolitiske dagsorden.

Skema til udarbejdelse af handlingsplan (åbner word-fil)
- Brug dette skema til at udarbejde en detaljeret handlingsplan for DH afdelingens arbejde med rekruttering.

Rekruttering af nye aktive i DH afdelingen (flyer til print)
- Denne flyer kan I printe og uddele til nye potentielle medlemmer, tage med ved arrangementer m.m. Husk at tilføje egne kontaktoplysninger.