Du er her:

9 gode råd

Læs 9 gode råd til DH afdelingens arbejde med rekruttering af nye aktive medlemmer.

Rekruttering til DH afdelingen er en løbende proces, der skal tænkes ind i alle DH afdelingens aktiviteter. Bliv inspireret her under:

1. Målrettet rekruttering
Tag kontakt til en lokal medlemsorganisation, som ikke er repræsenteret i bestyrelsen. I kan fx bede dem om at holde et oplæg på et bestyrelsesmøde, hvor de fortæller om, hvad der er særligt vigtigt for netop deres medlemmer. Herefter kan I drøfte, hvordan DH afdelingen kan være med til at sætte en politisk dagsorden for denne type af handicap.

2. Personlig kontakt
Tag personlig kontakt når du vil rekruttere et nyt medlem til DH afdelingen. Skriv fx en mail til en lokal medlemsorganisation (ikke hovedkontoret), og følg op med en telefonisk henvendelse. Det kan også være, at én i dit netværk netop har den viden og erfaring, som DH afdelingen mangler. Fx erfaring med at være forælder til et barn med ADHD eller autisme.

3. Opsøg aktuel viden
Brug en konkret anledning til at tage kontakt til en lokal medlemsorganisation. Fx at DH afdelingen har brug for deres særlige viden ifm. et høringssvar eller hvis emnet er på dagsorden i Handicaprådet. Herved synliggøres relevansen af, at den lokale medlemsorganisation er med i DH afdelingen.

4. Hvad får man ud af det?
Sæt konkrete ord på, hvad nye medlemmer får ud af at være med i DH. Tag evt. en drøftelse af, hvad der motiverer jer selv til at være aktive i DH. Det kan være forskellige ting, der skaber motivation for DH-arbejdet. Helt overordnet kan man ved at være med i DH være med til arbejde politisk for at gøre en forskel for mennesker med handicap.

5. Skab synlighed
Rekruttering handler om synlighed. Det kan fx være at have et læserbrev i den lokale avis. I kan også bruge DH afdelingens Facebook-side til at vise DH afdelingens handicappolitiske budskaber. Det giver synlighed i lokalsamfundet, og det giver kendskab til DH afdelingen blandt de lokale medlemsorganisationer.

6. Fortæl den gode historie
Benyt enhver lejlighed til at fortælle ”den gode historie” om DH. Fx om den gode dialog med politikerne, det gode samarbejde internt i DH afdelingen, et spændende møde med kommunens embedsfolk o.l. Det kan være til et potentielt medlem, på et offentligt dialogmøde, hvis du deltager på et møde i en lokal medlemsorganisation o.s.v. Gode historier skaber interesse og motivation til at være med. Negative historier skaber det modsatte! Husk at det også gælder for medlemmer som allerede er aktive i DH. Gode historier fastholder de aktive medlemmers motivation til at være med i DH arbejdet.

7. Inviter til arrangementer
I kan invitere potentielle medlemmer til at deltage i jeres arrangementer, hvis I fx holder kursus, har en oplægsholder til et møde eller holder åbent bestyrelsesmøde, hvor alle er velkomne til at deltage.

8. Brug flyer om DH
Skab synlighed om DH afdelingens arbejde ved at omdele flyeren ”Bliv aktiv i DH”. Det kan fx være på biblioteket, kulturhuset, frivilligcenteret, apoteket, idrætshallen, træningscenteret og andre synlige steder hvor folk færdes. Flyeren kan også bruges hvis I deltager i møder, arrangementer, foreningsdage, Frivillig Fredag m.m.

9. Tag godt imod nye medlemmer
Når der kommer nye medlemmer i DH bestyrelsen, skal der gøres en aktiv indsats for at tage godt imod dem! Vær åben over for det nye medlems erfaringer, nye ideer og andre måder at gøre tingene på. Vær nysgerrig på hvad der motiverer det nye medlem. Føler man sig taget godt imod, har man også lyst til at fortsætte som aktiv i DH afdelingen.