Du er her:

Rekruttering er en løbende proces

Rekruttering af flere aktive medlemmer til DH afdelingen er en løbende proces!

Rekruttering skal tænkes ind i alle DH afdelingens aktiviteter. Det er således ikke nok at se rekruttering som én selvstændig og enkeltstående aktivitet, som er hurtigt overstået.

Synlighed
Rekruttering er de lange seje træk. Den bedste vej til rekruttering af flere aktive medlemmer er gennem løbende synliggørelse af DH afdelingens politiske arbejde.

Rekruttering handler også om DH afdelingens image. Hvis DH afdelingen er kendt for en god og konstruktiv dialog med de lokale politikere, så vil andre se DH afdelingen som en troværdig samarbejdspartner, og de potentielle medlemmer vil have lyst til at være en del af holdet.

Motivation
Det er ikke et mål i sig selv at være mange medlemmer i bestyrelsen. Målet er at have aktive medlemmer med et fælles politisk mål, som DH afdelingen arbejder sammen om at nå. Det skaber motivation til at være aktiv.

Når det ”giver mening” for én selv at være aktiv, så er det også nemmere at overbevise andre om, at de skal være med i DH afdelingens politiske arbejde. Rekruttering handler således om at ”fortælle den gode historie” om DH.

Og endelig handler rekruttering af flere aktive medlemmer også om at fastholde de medlemmer, som allerede er aktive i bestyrelsen fx ved at holde gode møder i DH afdelingen, have en klar dagsorden der prioriterer afdelingens politiske mål, og at man har det rart sammen, når man mødes.