Du er her:

Facebook

Retningslinjer og gode råd til brug af Facebook i DH afdelingen

Det er helt frivilligt, om DH afdelingen ønsker at have en Facebook-side. Men vælger man at have en er det vigtigt, at det sker i henhold til de af DH vedtagne retningslinjer. De vedtagne retningslinjer følger herunder:

Retningslinjer for DH afdelingens brug af Facebook

 • Opret Facebook-siden med navnet DH + kommunenavn, eks. DH Halsnæs
 • DH er en partipolitisk uafhængig organisation. Det betyder, at medlemmer af DH afdelingen kan give udtryk for DHs politiske holdninger, men ikke egne personlige partipolitiske synspunkter.
 • Facebook-siden er IKKE til drøftelse eller afklaring af personsager. Her kan evt. henvises til den enkelte medlemsorganisation. Det er naturligvis i orden at rejse og debattere en problemstilling ud fra en personlig erfaring.
 • Hold debatten i en god og saglig tone med fokus på de politiske budskaber. Husk at siden er offentlig og kan ses af alle. Siden er DH afdelingens ”ansigt ud ad til”. Vis jer derfor som respektfulde, konstruktive og vidende repræsentanter for handicapbevægelsen, som andre vil have lyst til at samarbejde med.
 • Husk på, at vi udtrykker os forskelligt. Så vær tolerant over for andres holdninger og hold fokus på sagen/budskabet fremfor på afsenderen.
 • DH afdelingens Facebook-side må ikke bruges til reklamer.
 • Udpeg en hovedansvarlig for siden og gerne fx 2 administratorer, der sammen sikrer, at retningslinjerne bliver overholdt. Hvis en person ikke overholder retningslinjerne, kan administratorerne fjerne indlægget eller ved gentagne misbrug kan personen udelukkes fra siden.
 • Husk altid at indhente godkendelse fra de involverede personer ved evt. brug af fotos på siden.
 • DH er ikke ansvarlig for indhold lagt op på en lokalside.

 

Gode råd til at skabe synlighed på DH afdelingens aktiviteter

En Facebook-side giver DH afdelingen mulighed for at skabe synlighed i lokalsamfundet om det handicappolitiske arbejde, der sker i afdelingen. Herunder følger nogle gode råd til at skabe synlighed:

 • Formålet med Facebook-siden er primært at skabe synlighed om DH afdelingens handicappolitiske arbejde.
 • Sørg for at siden er aktiv med løbende statusopdateringer. Jo mere aktiv siden er, jo flere vil lægge mærke til den og ”Synes godt om” siden.
 • I kan invitere lokale medlemsorganisationer, lokalpolitikere, andre foreninger o.l. som har en Facebook-profil til at ”Synes godt om” siden, så DH’s politiske budskaber kommer ud til flere mennesker i lokalsamfundet.
 • Opslå gerne fotos - evt. fotos af lokale aktiviteter - til at illustrere jeres statusopdateringer. Men husk at indhente godkendelse fra evt. personer på billederne.

 

Hvad er forskellen på en Facebook-side og en Facebook-gruppe?

En Facebook-side er stedet, hvor alle kan gå ind og læse om afdelingen og aktiviteterne. Alt, som slås op på en side er som udgangspunkt synligt for alle.
DH anbefaler at man opretter en facebookside for at skabe synlighed om afdelingens arbejde.

En Facebookgruppe er et sted, hvor mennesker, der hører sammen i en gruppe / en klub / en forening eller lignende kan skrive sammen og dele dokumenter. Administrator af gruppen styrer, hvem der er medlem, og på den måde kan man sikre sig, at det er et lukket forum. Det er muligt at gøre en gruppe synlig for alle - husk derfor altid at være opmærksom på at sikkerhedsindstillingerne er sat rigtigt op. Det er en god ide, at oprette en lukket gruppe, hvis man f.eks. har brug for at være i dialog eller udveksle dokumenter i afdelingen. Den lukkede gruppe er ikke synlig på afdelingens Facebookside.

Brug for support? 

Hvis du har brug for hjælp til at arbejde med Facebook, så kontakt Jens Anton Tingstrøm Klinken på jatk@handicap.dk eller 3043 0247.
Du kan også finde hjælp på dansk hos Facebook ved at bruge dette link: http://www.facebook.com/help/