Du er her:

Kursusbeskrivelser

Lokalpuljen støtter aktiviteter, der har til formål at styrke det lokale handicappolitiske arbejde. Der er indgået en særlig prisaftale om honorar på en række kurser, som styrker lokale frivillige i at varetage opgaver inden for det handicappolitiske arbejde.

Når I søger ét af disse kurser, så husk at udfylde budgetskema med både honorar for underviser samt andre udgifter som fx lokaleleje, forplejning og transport til deltagerne, når I indsender ansøgningen.

De fire kurser er:

- Få indflydelse i kommunen
- Bliv klædt på som repræsentant for DH
- Sæt dagsordenen i den lokale presse
- Sociale medier som strategisk redskab

Læs mere om hvert kursus her under:

FÅ INDFLYDELSE I KOMMUNEN
Rigtig mange beslutninger med betydning for dagligdagen træffes i kommunerne. Derfor er det vigtigt at få indflydelse.

På kurset får du indsigt i kommunale beslutningsprocesser og beslutningstagernes forskellige roller, redskaber til dialog med kommunen og viden om, hvordan din forening kan arbejde systematisk med lokal lobbyisme. Der vil være mulighed for sparring på jeres lokale mærkesager.

Underviser er Maria Steno, der er tidligere kommunalpolitiker, kommunikationsrådgiver, erfaren underviser og forfatter til bogen ”Lokal lobbyisme”. Hver deltager får udleveret et eksemplar af bogen.

Tid: 4 timer.
Pris: 15.000 kr. inkl. moms
Antal: Mellem 10 og 30 deltagere

BLIV KLÆDT PÅ SOM REPRÆSENTANT FOR DH
Dette kursus er målrettet repræsenterer for DH i fx kommunale handicapråd, regionale arbejdsmarkedsråd eller andre råd og nævn. Du bliver klædt på til at udvikle den politiske dialog og varetage foreningens interesser.

Der er fokus på de grundlæggende elementer i rollen som repræsentant, betydningen af relationer, politisk sprog, og hvordan man kommer igennem med handicappolitiske budskaber. Der lægges op til deltagernes aktive medvirken i drøftelse af dilemmaer, politisk dialog og forslag til fælles løsninger.

Programmet tilpasses de enkelte repræsentanter og tager udgangspunkt i deltagernes konkrete råd/ nævn. Undervisningen varetages af Center for Offentlig Kompetenceudvikling (COK), der har en bred erfaring med at udbyde kurser og kompetenceudvikling inden for politisk dialog i kommuner og regioner.

Tid: 6 timer
Pris: 30.000 inkl. moms
Antal: mellem 15 og 30 deltagere
 
SÆT DAGSORDENEN I DEN LOKALE PRESSE
De lokale og regionale medier er centrale for at sætte sager på dagsordenen og påvirke den lokale politik.

Den mangeårige journalist og kommunikationsrådgiver Morten Bruun har arbejdet med lokalt pressearbejde for en række organisationer. På kurset indfører han jer i pressens arbejde og giver tips og tricks til pressekontakt, læserbreve mm.

Han tager udgangspunkt i aktuelle sager eller problemer, som I vil tage op lokalt. På kurset laver I sammen en plan for at fange mediernes interesse.

Tid: 4 timer
Pris: 10.000 kr. inkl. moms
Antal: 5-20 deltagere

SOCIALE MEDIER SOM STRATEGISK REDSKAB 
Synlighed, dialog med medlemmer og interessevaretagelse foregår i højere grad på sociale medier. På denne workshop får du inspiration til, hvordan din lokale forening bliver bedre til at bruge sociale medier som strategisk redskab til at nå foreningens mål.

Workshoppen tager afsæt i brugen af Facebook, men vi vil også komme omkring andre sociale og digitale platforme. Med udgangspunkt i en række effektive danske eksempler ser vi på, hvordan de forskellige platforme kan bruges, og vi gennemgår forskellige træningselementer.

Underviser er Benjamin Rud Elberth, der er digital ekspert og forfatter til bogen om Digital Interessevaretagelse. Hver deltager får udleveret et eksemplar af bogen. 

Tid: 4 timer
Pris: 12.000 inkl. moms.
Antal: 5-20 deltagere


Tilbage til siden "Søg Lokalpuljen".