Du er her:

Øget fokus på arkitektur for mennesker med bevægelseshandicap

4. maj 2016

Kunstakademiets Arkitektskole og Bevica Fonden har indgået et samarbejde, der skal fremme forskning og uddannelse i arkitektur for mennesker med bevægelseshandicap. Projektet støttes af en stor millionbevilling fra Bevica Fonden.

En reception i forskellige højder, så den passer til alle uanset øjenhøjde. Designet af gangarealerne i en ny park. Indretningen af et nyt byggeri, så alle uanset funktionsnedsættelse kan bevæge sig rundt i huset med god skiltning, lys og akustik.

Det er eksempler på, hvordan fremtidens arkitekter og designere kan indtænke tilgængelige løsninger i moderne arkitektur.

Det er i hvert fald formålet med et nyt samarbejde mellem Kunstakademiets Arkitektskole og Bevica Fonden, som vil gøre tilgængelighed til en naturlig del af design og arkitektur. Kort sagt skal arkitekter og designere undervises i, hvordan man kan gøre byer, parker og bygninger tilgængeligt for alle.

Der er behov for at styrke fokus og viden om tilgængelighed i arkitektuddannelsen, hvis de kommende arkitekter skal tænke tilgængelighed ind som et naturligt arkitektonisk parameter. Tilgængelighed skal ikke være et ’add on’ men en ligeværdig løsning, der gælder for alle”, siger Marianne Kofoed, der er direktør i Bevica Fonden.

Hos Kunstakademiets Arkitektskole er der også stor glæde over projektet.

Jeg er utrolig stolt over den flotte bevilling fra Bevica Fonden. Det er startskuddet til et øget fokus på, hvordan vi som arkitekter og designere kan være med til at forbedre forholdene for mennesker med for eksempel bevægelsesudfordringer”, siger Peter Thule Kristensen, der er fagleder på Kunstakademiet.

DH glæder sig over samarbejdet

Bevillingen fra Bevica Fonden er på 4,9 mio. kr., og pengene skal bruges på flere forskellige områder. Forskningen på området skal styrkes og øges, Kunstakademiets arbejde skal i endnu højere grad kobles til erhvevslivet, og det skal sikre undervisning af høj kvalitet med workshops, konkurrencer og sommerskoler.

Og i Danske Handicaporganisationer ser man lyst på de tiltag.

I dag findes der mange eksempler på fx togperroner og byggerier, der ikke er tilgængelige for alle. Derfor er det et rigtig positivt partnerskab, som Kunstakademiets Arkitektskole og Bevica Fonden har fundet ind i, for det er et stort ønske for os, at der kommer et øget fokus på at sikre ligeværdighed i byggeri og udendørs arealer”, siger Danske Handicaporganisationers formand Thorkild Olesen.

Projektet startes op til efteråret og løber i en syv-årig periode.

 

jh@handicap.dk