Du er her:

Økonomiaftale: Lille sejr for velfærden

14. juni 2016

I weekenden indgik regeringen og KL en aftale om kommunernes økonomi. Med den aftale blev omprioriteringsbidraget sløjfet. DH har hele tiden været modstandere af omprioriteringsbidraget, som ville have medført store nedskæringer på velfærden i kommunerne. Det er derfor en lille sejr for velfærden, at omprioriteringsbidraget er blevet fjernet, mener DH’s formand Thorkild Olesen.

Omprioriteringsbidraget er i stedet erstattet af et såkaldt moderniserings- og effektiviseringsprogram, hvor kommunerne skal aflevere på 0,5 mia. kr. om året til statskassen. Men det beløb er mindre, end hvad omprioriteringsbidraget lagde op til.

Efter flere års nedskæringer på handicapområdet, ville det have været katastrofalt med et omprioriteringsbidragOg selv om kommunerne stadig skal levere et bidrag med moderniserings- og effektiviseringsprogrammet, er det alt andet lige bedre end omprioriteringsbidraget,” siger Thorkild Olesen.

Når det er sagt, bemærker jeg, at handicapområdet ikke er nævnt som prioriteret kernevelfærd, og det synes jeg er meget beklageligt,” lyder det fra DH's formand.

Der findes dog andre positive elementer i aftalen. Bl.a. lægges der op til, at borgere med komplekse behov skal have en handlingsplan på tværs af sektorer. Et initiativ DH længe har advokeret for, da borgere med handicap ofte har handlingsplaner, hvor der er behov for en koordineret indsats på tværs af eksempelvis social- og beskæftigelsesområdet. Der lægges også op til bedre brug af data på det sociale område, der skal give øget gennemsigtighed i, hvad pengene bruges på.

Derudover følger aftalen op på allerede igangværende initiativer som inklusionseftersynet, forenkling af lov om aktiv beskæftigelsespolitik og opfølgning på regeringens mål for sundhed.

Aftalen lægger også op til at der skal arbejdes videre med regelforenkling, styring og effektivisering.

Jeg kan være bekymret for hvordan sådanne effektiviserings- og styringsforslag kommer til at se ud,” siger DH's formand.

Jeg er enig i, at det er en god idé med forenklinger til gavn for både borgere og kommuner, men de forenklingstiltag vi hidtil har set, drejer sig primært om kommunernes mulighed for økonomistyring og ikke om, hvordan vi sikrer, at borgerne får den nødvendige støtte,” fortsætter Thorkild Olesen. 

Jeg mener derfor, at det er afgørende, at de forenklingsforslag som KL har udarbejdet – hvor enkelte er gengivet i økonomiaftalen – og som skal drøftes med regeringen i efteråret, skal drøftes i åbenhed og med inddragelse af alle væsentlige parter. Ellers risikerer vi, at forenklingerne får et skævt fokus og kun omhandler økonomistyring,” afslutter Thorkild Olesen.

mmh@handicap.dk