Du er her:

10 år med handicapkonventionen

13. juni 2016

Social- og Indenrigsministeren til Statspartssamling på 10-året for Handicapkonventionen

I FN afholdes hvert år en møde, hvor regeringsrepræsentanter fra medlemsstaterne mødes for at drøfte, hvordan det går med at gennemføre Handicapkonventionen. I år er det 10-året for FN’s vedtagelse af Handicapkonventionen, og det ses tydeligt af programmet for samlingen. Der er en hvis utålmodighed. Nu skal den konvention altså kunne mærkes. Rettigheder for personer med handicap knyttes tæt til FN’s udviklingsmål, som der skal arbejdes på at få opfyldt frem mod 2030. Hvordan sikrer vi, at målene bliver opfyldt for personer med handicap? Derfor sitrer Statspartssamlingen af debat om data og statistik, der skal tage højde for inklusion af personer med handicap. Almindeligvis deltager en embeds-delegation fra det danske Social- og Indenrigsministerium. I år er ministeren selv med, og hun holder et vigtigt indlæg ved den workshop, som DH har arrangeret i samarbejde med en række internationale organisationer. Temaet for mødet er: hvordan sikrer vi inklusion for personer med handicap i alle dele af samfundet gennem målsætninger og budgetter.