Du er her:

49 organisationer: Satspuljen skal bruges til udsatte

15. august 2019

DH og 48 organisationer har skrevet til socialministeren og partilederne om resterne af satspuljen.

Der vil fremover ikke længere findes en satspulje til sociale projekter i Danmark.

Fremover vil modtagerne af overførselsindkomsterne få penge ind på en pensionsordning, som tidligere er gået til satspuljen.

Men DH er bekymret for, hvad pengene tilbage fra satspuljen skal bruges til. Ifølge DH og 48 andre organisationer, skal pengene bruges til metodeudvikling på socialområdet og civilsamfundets sociale indsatser.

Det har organisationerne skrevet et fælles brev om til socialminister Astrid Krag og Folketingets partiledere.

Læs hele brevet her (pdf)

Læs mere om brevet og reaktioner i Jyllands-Posten.