Du er her:

5 mio. kr. til inklusion i øjenhøjde med skoleeleverne

26. maj 2015

Det kan være svært at tale om inklusion og særlige behov, når der kommer en ny elev med et handicap i klassen. Det skal DH og Danske Skoleelever gøre noget ved med et nyt fælles projekt.

Når handicap er et tabu, er der stor risiko for, at eleven med handicap eller andre udfordringer har svært ved at blive en del af klassens fællesskab.

Erfaringerne viser, at den sociale inklusion af elever med handicap bliver sværere, i takt med at eleverne bliver større. Samtidigt giver skoleleverne også udtryk for, at de mangler hjælp til, hvordan de kan tale om inklusion og handicap i klassefællesskabet.

Derfor har DH længe arbejdet for at kunne iværksætte et nyt inklusionsprojekt, rettet mod de større elever i grundskolen, som skal klæde eleverne på til at kunne bidrage positivt til inklusionsprocessen.

Nu har Danske Handicaporganisationer og Danske Skoleelever (DSE) i fællesskab fået 5 mio. kroner i tilskud fra Undervisningsministeriet til et nyt inklusionsprojekt.

”Det glæder mig meget, at Handicaporganisationerne sammen med Danske Skoleelever får mulighed for at gøre eleverne til aktive medspillere når det handler om at inkludere en klassekammerat med særlige behov. For hvis ikke den sociale inklusion i klassen fungerer, kan man ikke tale om succesfuld inklusion. Danske Skoleelever har legitimitet og et stort netværk ude på skolerne og vi bidrager med viden om handicap. Det er en stærk alliance og jeg er sikker på, at vi i fællesskab kan nedbryde tabuer og flytte holdninger” siger DH’s formand Thorkild Olesen.

Formålet med projektet ”Inklusion i øjenhøjde – en indsats målrettet eleverne” er, at eleverne i grundskolen får en bred forståelse af handicap og særlige behov, og herunder får en forståelse for, hvorfor inklusionsindsatsen er igangsat. Derudover er det et mål at projektet skal understøtte et åbent miljø i klasserne, hvor elever, forældre og lærere kan tale om inklusion og om hvordan de hver især bedst muligt kan støtte op om at få skabt et inkluderende klassefællesskab. Projektet skal give eleverne konkrete værktøjer til at agere aktivt og inkluderende, så de dermed også kan handle aktivt for at støtte op om nuværende og nye klassekammerater med særlige behov.