Du er her:

Nyhedsarkiv

Ny ungdomsfabrik for velfærd

29. januar 2015

Handicaporganisationernes Hus åbner dørene for det første af otte workshops i forbindelse med det nye projekt "Velfærdsfabrikken". Sammenslutningen af Unge med Handicap og Teknologisk Institut står bag projektet, som skal udvikle ny velfærdsteknologi med hjælp fra unge mennesker med handicap. Og du har mulighed for at deltage.

Nyt brobyggernetværk skaber forandring

29. januar 2015

Under denne overskrift mødtes ildsjæle fra forskellige lokalforeninger i Høje Taastrup Kommune til en spændende aften, hvor det blev drøftet, hvordan flere personer med handicap kan komme i beskæftigelse, i Høje Taastrup Kommune. Arrangement blev afholdt, i samarbejde mellem Danske Handicaporganisationer og Frivillig Center Høje Taastrup, som en del af projekt Kickstart.

Nu må vilkårene for medlemmer af patientinddragelsesudvalg forbedres

29. januar 2015

Ingen dækning for udgifter til transport, tabt arbejdsfortjeneste eller forplejning. Ingen støtte til handicapkompensation som f.eks. produktion af papirer i særlige formater som braille. Det er vilkårene for medlemmer af patientinddragelsesudvalgene i de fem regioner. Det vil DH lave om på.

Mere tilgængeligt tv for mennesker med handicap

29. januar 2015

De nye public service-kontrakter mellem Kulturministeriet og hhv. DR og TV2 indeholder forbedringer i forhold til tilgængelighed for personer med handicap, dvs. bedre adgang til tv-udsendelser med tekstning, tegnsprogstolkning, synstolkning og oplæsning af undertekster. Public service-kontrakterne præciserer, hvilke opgaver TV-stationerne forventes at opfylde og udstikker rammerne i forhold til bl.a. tilgængelighed.

Frivillig Fredag – Danmarks nationale frivillighedsdag - Grokraft for fællesskaber!

28. januar 2015

Fredag d. 25. september 2015 fejres Danmarks frivillige på den nationale frivillighedsdag, Frivillig Fredag. Dagen er lagt an som en aktivitetsdag, hvor alle fra foreninger til kommuner, frivilligcentre, virksomheder og skoler byder ind med aktiviteter, så som debatarrangementer, markeder, gadeevents, frivilligfester, mv., der synliggør, anerkender og fejrer de frivillige for deres store indsats. Sidste år blev der afholdt 356 forskellige aktiviteter fordelt på 86 kommuner.

Nedskæringer på skoleområdet fortsætter i 2015

27. januar 2015

Inklusion. Det er desværre i manges ører blevet synonymt med nedskæringer. DH er bekymret for, at kommunernes forventede effektiviseringsgevinster i 2015 ender med at blive vekslet til besparelser på inklusionsområdet.

Ventetid på genoptræning falder

23. januar 2015

Ventetiden på genoptræning efter udskrivning fra sygehus falder. Halvdelen af landets kommuner leverer nu genoptræning indenfor en uge. Det er godt, men desværre er ventetiden på genoptræning efter serviceloven og vedligeholdelsestræning uforandret.

Folkehøringer om menneskeretlige udfordringer i Danmark

22. januar 2015

I næste måned afholdes der folkehøringer om menneskeretlige udfordringer i Danmark. Folkehøringerne afholdes i anledning af Danmarks eksamination i FNs Menneskerettighedsråd i Genève, januar 2016. Folkehøringerne finder sted i byerne Ålborg, Århus, Odense og København.

Sejr for personer med handicap: Lovforslag stoppes

20. januar 2015

Socialminister Manu Sareen har valgt at trække det omstridte lovforslag om forenkling af servicelovens voksenbestemmelser tilbage. "Det er et vigtigt signal om at der er grænser for, hvor langt man kan presse retssikkerheden. Nu skal vi se fremad og i gang med en konstruktiv dialog", siger formand for Danske Handicaporganisationer Thorkild Olesen.

Tag lovforslaget af bordet!

6. januar 2015

Lovforslag om serviceloven var til teknisk gennemgang i ministeriet den 5. januar. Desværre gav det ikke meget klarhed. De eksempler, som skal hjælpe kommunerne til at forstå loven vil først blive udgivet sammen med bekendtgørelser og vejledninger. “Det vil sige, at politikerne nu skal tage stilling til et komplet uforståeligt lovforslag, som med stor sandsynlighed vil have meget negative konsekvenser for personer med handicap” siger DH’s formand Thorkild Olesen.