Du er her:

Nyhedsarkiv

Hvor kan jeg gå hen, når kommunen ikke følger Ankestyrelsens afgørelse?

23. november 2015

Det var blot et blandt mange emner, der blev taget op på et debatmøde om retssikkerhed i forvaltningen, afholdt af Advokatsamfundet d. 19. november. ”Borgere føler sig som prøveklude for en eller anden praksis”, indledte Sysette Vinding Kruse fra Advokatrådet, og herefter havde ordstyrer, Solveig Bjørnstad travlt med at holde styr på den spørgelystne sal.

DH til finansminister: behov for langsigtede planer på handicapområdet

23. november 2015

DHs formand og direktør havde fredag, den 20. november, møde med finansminister Claus Hjort Frederiksen. DH fremhævede behovet for langsigtede planer på handicapområdet, specielt på områderne tilgængelighed til offentlig transport og digital tilgængelighed.

En finanslovaftale ude af balance

23. november 2015

I går faldt aftalen om finansloven for 2016 på plads. Der sker et løft på sundhedsområdet, hvor der gives penge til en hurtigere udredning og behandling og styrket indsats for ældre medicinske patienter. Og på socialområdet får kommunerne en milliard om året til en såkaldt værdig ældrepleje. Men ellers er det en skæv aftale, der især rammer sårbare mennesker på kontanthjælp og fattige i udviklingslandene.

Jobreform rammer de svageste

19. november 2015

Regeringens nye aftale om en reform af kontanthjælpen indfører et loft over kontanthjælpen, ligesom det tidligere krav om 225 timers årlig beskæftigelse genindføres. Som et lille plaster på såret pålægges kommunerne at give hjælp til at finde job, og til at vurdere, om borgere med større helbredsproblemer i stedet skal tilkendes fleksjob, førtidspension eller ressourceforløb. Uagtet disse nye krav, som ikke var med i regeringens udspil, er reformen forkert i grundtanken, fordi den rammer de svageste hårdest og undlader at investere i langsigtede indsatser, mener Thorkild Olesen.

Borgere med handicap skal tage et aktivt valg i forhold til digital kommunikation

18. november 2015

I mange år var formanden for Handicaprådet i Gentofte, Hans Rasmussen, afhængig af, at andre kom og læste hans post højt for ham. I dag klarer hans computer det. Nu opfordrer han til mere dialog, om hvordan digitale værktøjer kan give ældre borgere og borgere med handicap mere frihed.

DH: fokus på mennesker fremfor på systemer

16. november 2015

Regeringen har fremlagt udspillet ”Frihed og ansvar for studiefremdrift”, der er en justering af den udskældte fremdriftsreform. I udspillet bliver der ikke ændret på, at de studerende stadig skal hurtigere gennem uddannelsessystemet, men til gengæld får universiteterne friere rammer og mere fleksibilitet i forhold til, hvordan de vil få de studerende hurtigere gennem uddannelserne. DH mener, at fokus skal være på mennesker frem for systemer, så de studerende med handicap får tilstrækkelig med fleksibilitet til at kunne gennemføre deres uddannelse.

Undersøgelse dokumenterer alvorlig mangel på hjælp

13. november 2015

En praksisundersøgelse foretaget af Ankestyrelsen om kommunernes tilbud efter serviceloven til borgere med sjældne handicap og erhvervet hjerneskade viser, at afgørelserne i 40 % af sagerne er i strid med regler og praksis. Havde de været klagesager, var de blevet ændret eller hjemvist.

Flere elever med handicap bliver inkluderet, men mangler et løft fagligt og socialt

12. november 2015

Skoleelevernes trivsel og faglige deltagelse er igen blevet målt og ligger generelt på et højt niveau. Overordnet set ser det ikke ud til, at elevernes trivsel og faglige og sociale deltagelse er blevet påvirket i negativ retning ved, at flere elever med særlige behov er blevet inkluderet. Dog viser tallene også, at en lille gruppe elever i skolen ikke trives og ikke oplever at være en del af klassefællesskabet.

Møde med transport- og bygningsminister Hans Christian Schmidt

6. november 2015

DH var til møde med transport- og bygningsminister Hans Christian Schmidt torsdag den 5. november.

Regeringen vil gøre det lettere for kommunerne at behandle førtidspensionssager

5. november 2015

Regeringen vil fremsætte et lovforslag, som skal gøre det administrativt lettere for kommunerne både at tilkende førtidspension i de såkaldte ’glatsager’. Men også at give afslag på ansøgninger på det foreliggende grundlag, hvor kommunen anser det for helt åbenbart, at der skal gives afslag. Thorkild Olesen er skeptisk over for bagtanken og opfordrer kommunerne til at sikre en ordentlig sagsbehandling i førtidspensionssager.

KL vil revurdere 27.000 førtidspensioner

3. november 2015

Kommunernes Landsforening foreslår, at 27.000 førtidspensionister, som har haft førtidspension mere end 10 år, skal genvurderes. KL mener, at denne øvelse vil øge arbejdsudbuddet med 5000 personer. KL har mistet realitetssansen, mener DHs formand Thorkild Olesen, som i lighed med de store partier på Christiansborg, opfordrer kommunerne til at komme i gang med at finde job til de mange ledige, som allerede står og venter på job.

Inklusionseftersynet er skudt igang

3. november 2015

I dag har Minister for børn, undervisning og ligestilling, Ellen Trane Nørby skudt serviceeftersynet af inklusionen i gang ved at nedsætte en ekspertgruppe og en referencegruppe. Ekspertgruppen skal over de kommende seks måneder kortlægge og analysere inklusionsområdet. Ekspertgruppen skal komme med praksisnære anbefalinger til arbejdet med inklusion, som umiddelbart skal kunne iværksættes.

Nye sociale 2020 mål skal omfatte handicapområdet

3. november 2015

Med V-regeringens gentænkning af 2020 målene, har vi fået en chance mere, for at komme med i de nye 2020 mål. DHs formand, Thorkild Olesen er optimistisk: "Der er nok at tage fat på og jeg synes, at det er en rigtig vej at gå at opsætte nogle langsigtede sociale mål på handicapområdet, så vi kan få en udvikling på området og give en masse mennesker med handicap muligheden for rent faktisk at deltage aktivt i samfundet".