Du er her:

Nyhedsarkiv

HKH Kronprinsesse Mary på besøg i Handicaporganisationernes Hus

26. februar 2015

HKH Kronprinsesse Mary var på besøg i Handicaporganisationernes Hus, i dag, i anledning af årets Sjældne-Dag.

Beskæftigelsen for personer med handicap helt i bund

20. februar 2015

SFI har siden 2002 fulgt udviklingen i beskæftigelsen for danskere med et handicap eller længerevarende helbredsproblem. Denne femte rapport i rækken viser, at der fortsat er store udfordringer, når det gælder inklusion af personer med handicap på arbejdsmarkedet

DH anbefaler samarbejde mellem folketingsudvalgene og handicaporganisationerne

18. februar 2015

Folketingets præsidium har afholdt konference om folketingsudvalgenes arbejdsbetingelser og om de muligheder, som folketingsudvalgene har for at samarbejde med interesse- og civilsamfundsorganisationer. DHs formand, Thorkild Olesen, deltog i konferencen og kom med sine bud.

Udbudslov: Laveste fællesnævner styrende for den sociale indsats

16. februar 2015

Et nyt EU direktiv skal virke i Danmark gennem udbudsloven, der forventes fremsat i Folketinget i denne uge. Udbudsloven åbner op for, at alle sociale ydelser af et vist størrelsesbeløb, fremadrettet, vil kunne sendes i udbud. DH frygter, at det vil føre til forringede forhold på handicapområdet. Udbudsloven stiller nemlig ingen krav til kommunerne, når det gælder de kriterier for udbuddet, som kommunen skal opstille.

Tilmelding til UPR-folkehøringerne

12. februar 2015

De 4 folkehøringer om menneskeretlige udfordringer i Danmark, nærmer sig. Folkehøringerne finder sted i byerne Ålborg, Århus, Odense og København i perioden 18-24.februar 2015. TILMELDING TIL FOLKEHØRINGERNE ER NØDVENDIG!

Hvad er der galt med et forbud mod diskrimination?

10. februar 2015

Hvad er det, der er så farligt ved et forbud mod diskrimination af personer med handicap? DHs formand, Thorkild Olesen har skrevet et brev til minister for børn, ligestilling, integration og sociale forhold, Manu Sareen.

Invitation til to nye DH-grupper om fysisk tilgængelighed

5. februar 2015

Danske Handicaporganisationer opretter to nye grupper, som skal arbejde med fysisk tilgængelighed. Netværksgruppen skal være et forum, hvor erfaringer kan deles, og ekspertgruppen skal hjælpe med at øge kvaliteten på DH's arbejde inden for fysisk tilgængelighed.

Handicaporganisationerne spørger - Hvorfor nej til diskriminationsforbud?

4. februar 2015

Er det i orden at nægte en person med handicap adgang til en restaurant eller bruge handicap som begrundelse for ikke at ville leje en bolig ud? Det er muligt inden for den nuværende lovgivnings rammer – og man kan ikke klage over det. Et forbud mod diskrimination, vil give ensartet beskyttelse mod diskrimination i alle samfundets sektorer og til alle, der er i overhængende risiko for at blive diskrimineret.

Refusionsreform gør langsigtede indsatser for dyre

3. februar 2015

Mandag den 2. februar indgik Regeringen sammen med V, K og DF en aftale om en reform af den kommunale refusion på beskæftigelsesområdet. Med den nye model er refusionen for alle ydelser den samme, til forskel fra i dag, men falder til gengæld over tid, for at fremme, at borgere kommer hurtigt ind på - eller tilbage på arbejdsmarkedet. DH anerkender behovet for at gøre op med det nuværende refusionscirkus. Men DH frygter, at de langvarige, men nødvendige og virkningsfulde indsatser til borgere, der er langt fra arbejdsmarkedet, vil blive nedprioriteret. DH mener også, at fleksjob skal ud af modellen, da det ikke er offentlig forsørgelse men en handicapkompenserende ordning. Det ikke er et mål at komme ud af fleksjob – tværtimod.