Du er her:

Nyhedsarkiv

EU’s efterlevelse af FN’s Handicapkonvention på dagsorden

31. marts 2015

Torsdag den 2. april skal den europæiske handicapparaply European Disability Forum (EDF) mødes med FN’s handicapkomité. Ved at ratificere Handicapkonventionen, har EU forpligtet sig til at arbejde for at sikre lige muligheder og fuld inklusion af personer med handicap i alle sektorer. På mødet vil EDF fortælle komiteen om, hvordan personer med handicap i EU oplever dette.

DH's vurdering af Carsten Koch-udvalgs anbefalinger

25. marts 2015

Regeringens ekspertgruppe anført af Carsten Koch udkom tirsdag den 17. marts med deres 2. delrapport og 28 anbefalinger til en bedre og mere effektiv beskæftigelsesindsats for borgere på kanten af arbejdsmarkedet. DH har gennemgået alle udvalgets anbefalinger og er overordnet positiv over for retningen i anbefalingerne.

Flere skal have adgang til psykologhjælp

20. marts 2015

Der er gratis adgang til behandling for ondt i halsen eller brækkede ben. Men ikke for psykiske helbredsproblemer. Der er brug for en udvidet psykologordning, hvor alle med behov kan få hjælp.

Handicapidrættens Videnscenter indgår samarbejdsaftale med DH

19. marts 2015

Formand for Handicapidrættens Videnscenter, Jens Boe Nielsen (tv) og formand for de Danske Handicaporganisationer, Thorkild Olesen, underskriver samarbejdsaftalen mellem Handicapidrættens Videnscenter og DH.

Få styr på lighedsprincippet

19. marts 2015

Lighedsprincippet er afgørende, når danske kommuner behandler borgernes ansøgninger. Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet gennemgår i deres seneste ”Praksisnyt” lighedsprincippet, som skal sikrer, at borgere i samme situation får samme behandling. Uanset kommune. Men det er ikke ensbetydende, at de har ret til samme hjælp.

Friluftsrådet søger din hjælp

19. marts 2015

Danmarks friluftsfaciliteter skal være kreative og anderledes. Det mener Friluftsrådet, som afholder friluftskonference i slutningen af maj. Her kan du blandt andet bidrage med dine ideer inden for friluft- og naturområdet. Der er tilmeldingsfrist 15. april.

Carsten Koch-anbefalinger kan blive startskud i rigtig retning

17. marts 2015

Regeringens ekspertudvalg om den aktive beskæftigelsesindsats har i dag offentliggjort en række anbefalinger til en ny og mere effektiv beskæftigelsesindsats for borgere på kanten af arbejdsmarkedet. Handicaporganisationerne vurderer, at anbefalingerne er fornuftige, balancerede, og adresserer nogle af de væsentlige udfordringer.

Jobcentermedarbejdere på skolebænken

12. marts 2015

36 medarbejdere fra de fire jobcentre i projektet har deltaget i 2 uddannelsesdage, der var en stor succes. Undervisningen var fordelt over to dage og blev holdt for to jobcentre ad gangen.

DH og fremtidens NemID

12. marts 2015

Den digitale løsning NemID skal opgraderes. Ved udgangen af 2017 udløber den eksisterende NemID-kontrakt. Derfor har Digitaliseringsstyrelsen inviteret DH og andre organisationer, til en workshop om udfordringer og løsninger, for næste generations NemID.

Hold forenkling af serviceloven ude af økonomi-forhandlingerne

12. marts 2015

Det er opfordringen til Finansminister Bjarne Corydon, Økonomi- og Indenrigsminister Morten Østergaard og KL’s bestyrelse, i et fælles brev fra DH, Dansk Socialrådgiverforening, Socialpædagogerne, FOA og HK/Kommunal.

Ny DSB-kontrakt giver bedre rejser for togpassagerer med handicap

10. marts 2015

”Mulighed for handicapassistance er for nogle grupper af mennesker med handicap afgørende for, om man kan komme med toget. Derfor er jeg virkelig glad for, at man politisk har besluttet, at forholdende skal være bedre,” siger Thorkild Olesen.

DH’s model for sundhedstjek skal nu bredes ud

5. marts 2015

12 millioner fra en pulje under Sundhedsministeriet er nu fordelt til forsøg med sundhedstjek til sårbare grupper.

Sundhedsministeren imødekommer DH-ønske om bedre vilkår for patientinddragelsesudvalg

5. marts 2015

Ingen dækning for udgifter til transport, tabt arbejdsfortjeneste eller forplejning. Det er vilkårene for medlemmer af patientinddragelsesudvalgene i de fem regioner. Det vil sundhedsministeren nu lave om på.

DH efterspørger gyldig billedlegitimation til personer med handicap

2. marts 2015

Thorkild Olesen efterspørger, i brev til Mette Frederiksen og Morten Østergaard, et gyldigt billedlegitimationskort til personer med handicap - på linje med kørekortet. Det vil gøre det muligt for personer med handicap at kunne legitimere sig på lige fod med andre.

DH i Riga: Den danske regering forkuserer ikke på social inklusion

2. marts 2015

Weekenden 21. – 22. januar 2015 tog Danske Handicaporganisationer til Riga for at deltage i årets første bestyrelsesmøde i paraplyorganisationen for europæiske handicaporganisationer. For lidt social inklusion og åbenhed i økonomiske reformer var i fokus, og Danmark blev blandt andre brugt som eksempel.