Du er her:

Nyhedsarkiv

DH koordinerer indsamling til Nepal

30. april 2015

Situationen i Nepal har berørt os alle og det er stadig svært helt at forestille sig, hvordan de kommende uger og måneder vil blive for vore venner og partnere i Nepal.

Inklusion: Svage elever lades i stikken

28. april 2015

2 ud af 3 inkluderede elever får ikke den støtte, de har krav på

Thorkild Olesen valgt til formand for DH

25. april 2015

Efter godt et halvt år som konstitueret formand blev Thorkild Olesen formelt valgt til posten ved DH’s repræsentantskabsmøde i weekenden. Sif Holst fra Dansk Fibromyalgi-Forening blev valgt til næstformand

Netværk deler viden og erfaringer mellem erhvervsliv, handicaporganisationer og frivilligorganisationer

23. april 2015

Repræsentanter for virksomheder, lokalorganisationer under DH, samt frivilligorganisationer mødtes den 22.april, i Høje Taastrup, med det formål at dele viden og ideer til at få øget indsigt i muligheder for at få flere mennesker med handicap i arbejde eller ind i andre fællesskaber, fx frivilligorganisationer. Netværket har til formål at udvikle ideer til at gøre personer med handicap mere synlige som ressourcepersoner overfor både virksomheder og civilsamfundsorganisationer.

Folketingsvalget nærmer sig - DH ønsker et Danmark for alle

21. april 2015

Danske Handicaporganisationer ønsker et Danmark for alle, hvor mennesker med handicap kan leve selvstændigt og deltage i samfundet på lige fod med andre. Hvis det skal lykkes, så skal dette mål afspejles i regeringsgrundlaget, og der skal sættes konkret handling bag ordene.

Principiel vigtig afgørelse: Frit skolevalg gælder også for børn med handicap!

21. april 2015

En kommune kan ikke alene på grund af prisen på et specialundervisningstilbud afvise en elevs ønske om at benytte det frie skolevalg på specialundervisningsområdet. Det slås fast i ny udtalelse fra Folketingets Ombudsmands Børnekontor.

Nyt lovforslag: Forbedring, men alvorligt syge taber stadig

13. april 2015

Forligspartierne bag sygedagpengereformen vil med nyt lovforslag sikre, at personer som får en livstruende, alvorlig sygdom kan få ret til at komme tilbage på sygedagpenge, selvom de allerede har opbrugt deres 22 uger med ret til sygedagpenge. Det forbedrer situationen hvis sygdom er alvorlig og livstruende, og det er godt. Men det ændrer ikke ved, at personer med meget alvorlige, men ikke nødvendigvis direkte livstruende, sygdomme, som fx sclerose og visse aggressive gigtformer, stadig mister sygedagpenge efter 22 uger.

DA's fattigdoms-forslag helt ude i hampen

7. april 2015

Dansk Arbejdsgiverforening er kommet med 28 forslag til at reformere og skære i en række offentlige ydelser. Et forslag er at nedsætte sygedagpenge og førtidspension til kontanthjælpsniveau ved at skære med mere end 4000 kr. om måneden, mens andre forslag er at afskaffe fleksjobordningen ved at indlemme den i en gradueret førtidspensionsordning, samt erstatte ledighedsydelse og ressourceforløbsydelse med kontanthjælp. ’Forslagene er helt ude i hampen. De er udtryk for en utrolig unuanceret og usympatisk holdning, at ledige, handicappede og syge kan piskes i arbejde – og her kammer det altså helt over’, siger Thorkild Olesen, som opfordrer arbejdsgiverne til at vende blikket indad.