Du er her:

Nyhedsarkiv

5 mio. kr. til inklusion i øjenhøjde med skoleeleverne

26. maj 2015

Det kan være svært at tale om inklusion og særlige behov, når der kommer en ny elev med et handicap i klassen. Det skal DH og Danske Skoleelever gøre noget ved med et nyt fælles projekt.

Regeringens Børnepakke mangler fokus på inklusion

26. maj 2015

Med regeringen børnepakke "En god start på livet for alle børn" vil regeringen afsætte 2,5 mia. kr. til daginstitutionsområdet. Halvdelen af midlerne skal bruges på mere og bedre kvalificeret personale.

Masser af inspiration – og jobdating lykkedes

21. maj 2015

Det lykkedes at skabe konkrete match mellem nogle af de fremmødte virksomheder og borgere, da Partnerskab for Job og Vækst den 20. maj holdt stort arrangement med både borgere, virksomheder og frivillige foreninger og organisationer. Arrangementet i Danske Handicaporganisationers hus i Høje-Taastrup havde til formål at sætte fokus på hvordan både borgere, virksomheder, frivillige foreninger og organisationer sammen kan bidrage til at skabe job og vækst.

Enhedslistens job-forslag indeholder muligheder

13. maj 2015

Hvordan kan flere, som i dag står uden for arbejdsmarkedet, komme i beskæftigelse? Det fylder i den offentlige og politiske debat for tiden. Svarene handler ofte om de populære "økonomiske incitamenter". Men de bør i stedet handle om, hvordan vi skaber flere fleksible job og et inkluderende arbejdsmarked. Enhedslistens udspil, Plads til Alle, kommer med bud på netop dette.

Forsikringsselskabernes brug af gentest vil føre til diskrimination

13. maj 2015

Forsikringsselskaberne drømmer om at kunne analysere gener for at bestemme, hvem der kan tegne forsikring og hvor meget den skal koste – men er det rimeligt?

Et Danmark for alle

12. maj 2015

Danske Handicaporganisationer ønsker et Danmark for alle, hvor mennesker med handicap kan leve selvstændigt og deltage i samfundet på lige fod med andre. Derfor har formand for Danske Handicaporganisationer Thorkild Olesen sendt DHs politikudspil "Et Danmark for alle" til hver enkelt medlem af Folketinget.

DHs Beretning 2014 klar på print og på hjemmeside

12. maj 2015

Det forgangne års politiske arbejde i Danske Handicaporganisationer, er sammenfattet i DHs Årsberetning 2014 og ligger klar på print og på hjemmesiden.

EU er en stadig større del af vores arbejde

12. maj 2015

"EU er en stadig væsentligere og mere nærværende del af vores hverdag og derfor er vi i stigende omfang aktive og involverede i det politiske arbejde i EU", siger formand for DH, Thorkild Olesen. Thorkild Olesen deltager i dag i en konference i Riga, hvor fokus er på EUs forpligtigelse i forhold til FN’s Handicapkonvention.

Hold forenkling af serviceloven ude af økonomiforhandlingerne

4. maj 2015

Finansministeren og KL starter deres indledende forhandlinger om økonomiaftalen i dag. DH har i et fællesskriv til regeringen og KL´s bestyrelse opfordret til, at serviceloven ikke bliver et punkt på dagsordenen. Men med KL´s svarbrev til bl.a DH ser det ikke ud til, at der er blevet lyttet.