Du er her:

Nyhedsarkiv

Samarbejde på tværs af kontinenterne

25. februar 2016

Der bliver debatteret flittigt og talt mange forskellige sprog på EDF's hovedkontor i de her dage, hvor der er besøg af 17 handicappolitikere fra ASEAN, Pacific and African Disability Forum. Danske Handicaporganisationers formand, Thorkild Olesen er en af mødedeltagerne på forummet.

Ny spørgeskemaundersøgelse om inklusion i skolen

25. februar 2016

Handicaporganisationerne vil gerne tage temperaturen på inklusionen i den danske grundskole. I DH vil vi gerne vide, hvordan forældre til børn med handicap oplever inklusionsprocessen. Hjælp os med at udbrede kendskabet til undersøgelsen.

Samråd om kontanthjælpsloft og 225-timers regel

23. februar 2016

Folketingets Beskæftigelsesudvalg har kaldt beskæftigelsesministeren i samråd om kontanthjælpsloftet og 225 timers-reglen. På samrådet den 26. februar, skal ministeren redegøre for, hvordan han vil skaffe job til de mange, der bliver berørt af kontanthjælpsloftet og 225 timers reglen. På samrådet den 1. marts, skal ministeren redegøre for, hvordan han vil sikre billige boliger til de, som - med kontanthjælpsloftet - ikke længere har råd til deres bolig.

Ingen løfter om flere penge til udviklingsbistanden

18. februar 2016

”Hvordan skal den nye strategi for Danmarks udviklingsbistand se ud?” Sådan lød overskriften på et debatmøde, hvor Mette Gjerskov, Socialdemokraterne, Martin Lidegaard, de Radikale Venstre og Michael Aastrup, Venstre havde sagt ja til at debattere en ny udviklingsstrategi.

Høring om konsekvenser af kontanthjælpsloftet

16. februar 2016

Folketingets beskæftigelsesudvalg afholder åben høring om konsekvenserne af kontanthjælpsloftet den 25. februar 2016. DHs formand, Thorkild Olesen er inviteret til at sidde i panelet og holde oplæg.

Stadig lang ventetid på genoptræning

16. februar 2016

Borgerne venter i kortere tid på genoptræning. Men den geografiske ulighed er ikke væk, for der er store forskelle fra kommune til kommune.

Klart ulovlig at fratage borgere deres sygedagpenge

11. februar 2016

Ny praksis fra Ankestyrelsen siger, at reglerne for borgere, der ulovligt eller ugyldigt har fået standset deres sygedgagpenge, kun gælder fremadrettet og ikke for tidligere sager. Helt utilstedeligt, siger DHs formand, Thorkild Olesen.

DH: Lov om kontanthjælpsloft skal stoppes

11. februar 2016

Der var foretræde i Beskæftigelsesudvalget 10.februar, vedrørende den meget omstridte kontanhjælpsreform. Danske Handicaporganisationer vurderer, at en vedtagelse af lovforslaget, vil få helt uoverskuelige konsekvenser for ledige med handicap.

Uretmæssigt opkrævet brugerbetaling skal betales tilbage

10. februar 2016

Så blev det endeligt slået fast. Kommunerne må ikke opkræve brugerbetaling for ledsagelse til ferie m.v. Med Social- og Indenrigsministeriets afgørelse skal kommunerne i gang med at tilbagebetale de uretmæssigt opkrævede beløb.

Deltag i evalueringen af EU's Handicapstrategi

10. februar 2016

EU-Kommissionen har igangsat en midtvejsevaluering af sin handicapstrategi for 2010 -2020. I strategien er der kortlagt otte centrale indsatsområder på EU-plan: Tilgængelighed, deltagelse, ligebehandling, beskæftigelse, uddannelse, social sikring, sundhed og foranstaltninger udadtil. Den offentlige høring skal hjælpe Kommissionen med at vurdere handicapstrategiens virkninger og sikre, at EU's politik fortsat matcher mennesker med handicaps behov og rettigheder.