Du er her:

Nyhedsarkiv

DH's inklusionsundersøgelse: Der er stadig store udfordringer med inklusionen

28. april 2016

DH’s undersøgelse af inklusion af elever med handicap i grundskolen er netop færdiggjort. Her er et uddrag af de vigtigste konklusioner.

Elever med handicap føler sig udenfor

28. april 2016

Mange elever med handicap oplever at stå uden for fællesskabet i skolen. Frikvarterer og skoleudflugter er især et problem, mens flere elever føler sig inkluderet uden for skoletid.

Inklusion af elever med handicap mislykkes

28. april 2016

Mange elever med handicap oplever et utilfredsstillende udbytte af undervisningen i den inkluderende folkeskole. Det viser en ny undersøgelse, som Danske Handicaporganisationer har foretaget blandt forældre til børn med handicap.

Politisk flertal bag lov om opsættende virkning

27. april 2016

Folketingets Social- og Indenrigsudvalg har netop afgivet en betænkning, hvor alle partier støtter et beslutningsforslag om opsættende virkning. Opsættende virkning vil sikre, at borgere med handikap ikke fratages deres hjælp mens deres klagesag behandles.

Flertal for at forbyde diskrimination af mennesker med handicap

18. april 2016

Den samlede opposition, Dansk Folkeparti og Konservative er nu indstillet på, at der skal vedtages et forbud mod diskrimination af mennesker med handicap i alle samfundets sektorer. Danske Handicaporganisationer udtaler sig meget positivt om den nyeste udvikling.

Ombudsmand: folkeskolen skal sikre børn med handicap lige adgang til leg og undervisning

14. april 2016

Ombudsmanden har netop udgivet sin rapport om handicaptilgængelighed på Skovvangskolen i Allerød. I rapporten sætter Ombudsmanden fokus på alle børns ret - uanset handicap - til lige adgang til leg og undervisning og henviser til både handicapkonventionen og børnekonventionen. Ombudsmandens arbejde støtter op om DHs arbejde med at forbedre forholdene for mennesker med handicap. Især på områderne tilgængelighed, rettigheder og inklusion i uddannelse.

Slut med at spørge om sygdom i slægten

14. april 2016

Nyt lovforslag sætter grænser for, hvad forsikringsselskaber og pensionskasser må spørge borgerne om.

Forsøg med førtidspensionister i løntilskud forlænges

10. april 2016

Efter megen kritik har regeringen alligevel besluttet at forlænge den eksisterende forsøgsordning for førtidspensionister i job med løntilskud. DHs formand, Thorkild Olesen er glad for beslutningen, der vil komme førtidspensionister og virksomheder til gavn.

Unge med handicap presses i udspillet til gymnasiereform

7. april 2016

”Fra elev til studerende – klædt på til videre uddannelse” er overskriften på regeringens udspil til en reform af de gymnasiale uddannelser.

Danmark på vej mod et diskriminations-forbud?

7. april 2016

I dag er det tilladt at diskriminere mennesker med handicap uden for arbejdsmarkedet. Men måske er vi i Danmark ved at nærme os et diskriminations-forbud.