Du er her:

Nyhedsarkiv

Evaluering af Handicaporganisationernes Hus: Et byggeri med ligeværdighed for øje

31. maj 2016

Handicaporganisationernes Hus er netop blevet evalueret af Statens Byggeforskningsinstitut. Huset høster store roser for det universelle og tilgængelige design.

Fodbold for udviklingshæmmede hitter i Randers

30. maj 2016

For et år siden startede Vorup FB og Randers Kommune et nyt fodboldprojekt for mennesker med udviklingshandicap. I dag er det blevet en bragende succes.

Nu er der åbent for ansøgninger til tilgængelighedspuljen i 2016

30. maj 2016

Trafik- og Byggestyrelsen har åbnet for ansøgninger til dette års tilgængelighedspulje. Der kan søges om tilskud til projekter, der forbedrer tilgængeligheden i offentlige byggerier for personer med handicap.

Faste læger på plejecentre et godt første skridt

30. maj 2016

Der er indgået en aftale om gradvist at tilknytte en fast læge til landets plejecentre. Det skal sikre bedre behandling og forebygge genindlæggelser på sygehus for beboerne.

Europæisk fokus på støttet beslutningstagning

27. maj 2016

I år blev European Disability Forums (EDF) generalforsamling indledt af en konference om lighed for loven og retten til at træffe egne beslutninger i alle livets forhold.

En særlig sårbar gruppe, når katastroferne indtræffer

25. maj 2016

FN har netop afsluttet sit første humanitære topmøde. Et kernepunkt var hjælpen til mennesker med handicap, der er ekstra udsatte i krise- og katastrofesituationer.

Usaglige tal fra KL

24. maj 2016

DHs formand Thorkild Olesen har i dag sendt brev til social- og indenrigsminister Karen Ellemann og finansminister Claus Hjort Frederiksen.

DH i god dialog med uddannelsesminister Ulla Tørnæs

23. maj 2016

Der var en god dialog, da DHs formand Thorkild Olesen torsdag d. 19. maj 2016 mødtes med uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs for at drøfte muligheder og barrierer for, at unge med handicap kan gennemføre en videregående uddannelse.

DH og samarbejdspartnere til rundvisning i Folketinget

23. maj 2016

DH's internationale afdeling og samarbejdspartnere var i fredags på rundvisning på Christiansborg. Her fortalte Rune Lund (Ø) og Sarah Glerup (Ø) om det danske demokrati og viste Folketinget frem til vores internationale kollegaer.

Ny strategi: Styrk medborgerskabet for personer med handicap

23. maj 2016

Et nyt samarbejde vil sætte fokus på, hvordan flere mennesker med handicap kan deltage i civilsamfundet og i frivillige foreninger. DH har deltaget i udformningen af den nye strategi

Fra 32 til 33

22. maj 2016

Nyt medlem af familien

Valg i DH

21. maj 2016

Nyt forretningsudvalg i DH.

Nye sociale mål har fokus på handicap

16. maj 2016

I regeringens nye sociale mål er der kommet fokus på personer med handicap. Det er vigtigt for den sociale indsats, at målene har fokus på en bredere målgruppe, mener Danske Handicaporganisationers formand Thorkild Olesen.

Er du kommet alvorligt til skade i en trafikulykke?

13. maj 2016

Hvis du har oplevet mén og konsekvenser ved en alvorlig trafikulykke, så læs mere her. Rådet for Sikker Trafik udfører nemlig en spørgeskemaundersøgelse om konsekvenserne af alvorlige trafikulykker. Ved at besvare spørgeskemaet er du med til at skabe ny viden på området, og du vil modtage et gavekort på 100 kr.

Ny digitaliseringsstrategi er vigtig for personer med handicap

12. maj 2016

I dag er den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi for 2016-2020 blevet offentliggjort. Vi har i DH ventet spændt på strategien, da digitalisering og adgang til digitalisering er af afgørende betydning for personer med handicap. Strategien har heldigvis fokus på tilgængelighed til både offentlige hjemmesider, digitale selvbetjeningsløsninger og andre digitale løsninger som bl.a. NemID og Digital Post.

DH: Nu skal vi have handlinger

11. maj 2016

Der er en række gode anbefalinger i ekspertgruppens inklusionsrapport, mener Danske Handicaporganisationer. Men vi skal have konkrete handlinger fra politikere og kommuner nu, efterlyser formand Thorkild Olesen.

Afskaf forskelsbehandling af mennesker med handicap på forsikringsområdet

10. maj 2016

Når borgere ønsker at tegne forsikringer eller pensionsordninger, bliver de ofte spurgt, om der er eller har været alvorlige sygdomme i slægten. Hvis svaret er ja, afviser selskaberne ofte at tegne forsikring eller kræver skærpede vilkår - fx forhøjede præmier. Det vil et lovforslag forbyde. Et godt forslag, men ikke ambitiøst nok, mener DH.

DH ønsker bredere patientinddragelse i nyt medicinråd

10. maj 2016

DH har taget kontakt til Bent Hansen, formand for Danske Regioner, om det nye medicinråd. DH ser gerne, at så mange medicinbrugere som muligt inddrages i rådets arbejde.

Øget fokus på arkitektur for mennesker med bevægelseshandicap

4. maj 2016

Kunstakademiets Arkitektskole og Bevica Fonden har indgået et samarbejde, der skal fremme forskning og uddannelse i arkitektur for mennesker med bevægelseshandicap. Projektet støttes af en stor millionbevilling fra Bevica Fonden.

Nu bliver flere offentlige hjemmesider tilgængelige

4. maj 2016

EU-parlamentet og EU’s ministerråd blev i går aftes enige om at vedtage et direktiv om tilgængelighed på internettet. Fremover skal offentlige hjemmesider være mulige at bruge for alle.