Du er her:

Nyhedsarkiv

Kontanter stadig et hit hos nogle handicapgrupper viser ny rapport

30. juni 2016

DH har været en del af en arbejdsgruppe i Nationalbanken, der har udarbejdet en rapport om brugen af kontanter i dag. I rapporten står bl.a., at kontanter er vigtige for flere grupper af personer med handicap, fordi andre betalingsformer rummer praktiske udfordringer.

Lange skoledage går ud over idrætten

29. juni 2016

Børn og unge med handicap må opgive idrætsaktiviteter efter skoletid som følge af Folkeskolereformen

Den nationale trivselsmåling i folkeskolen: Små skridt i den rigtige retning

24. juni 2016

Årets nationale trivselsmåling i folkeskolen blev gennemført i foråret 2016. Nu er resultaterne klar.

Ulighed i sundhed – hvad så nu?

24. juni 2016

Let og lige adgang. Det er et af de fine principper, det danske sundhedsvæsen bygger på. Virkeligheden i dagens Danmark er dog noget anderledes. TV-udsendelser fra DR har i billeder og ord dokumenteret, at der er stor social ulighed i sundhed. I den anledning var sundheds- og ældreminister Sophie Løhde i samråd i dag sammen med social- og indenrigsminister Karen Ellemann.

Samråd om de sociale mål og kontanthjælpsloftet

22. juni 2016

Socialministeren og beskæftigelsesministeren var kaldt i samråd i går i Folketinget. Her blev regeringens nye sociale mål og kontanthjælpsloftet diskuteret.

Regeringen kommer med socialpolitisk redegørelse

21. juni 2016

Regeringen kom i går med deres første socialpolitiske redegørelse. Den giver et overblik over målgrupper og indsatser på det sociale område og er derfor et vigtigt skridt for en mere underbygget drøftelse af udviklingen på området, mener DH’s formand Thorkild Olesen.

DH i innovativt samarbejde med globale virksomheder

21. juni 2016

DH har i samarbejde med store virksomheder og partnerorganisationer i Sydafrika, Ghana, Uganda og Rwanda sat fokus på, at personer med handicap skal have bedre muligheder for at komme i beskæftigelse.

Folkemøde med fokus på handicap

16. juni 2016

Folkemødet på Bornholm danner atter rammen om et spændende program, når der inviteres til politik-festival 16.–19. juni 2016. DH Bornholm sætter fokus på handicapområdet med deres invitation til panelarrangementet "Tillidskrise, serviceloven og retssikkerhed", med social-og indenrigsminister Karen Ellemann og DHs formand Thorkild Olesen som paneldeltagere.

Vellykket DH-arrangement til Statspartssamling i New York

15. juni 2016

DH afholdte i går et debatarrangement til Statspartsamlingen, der afholdes i FN’s hovedkvarter. En af talerne til arrangementet var social- og indenrigsminister Karen Ellemann.

Nye medlemmer i FN’s Handicapkomité

15. juni 2016

I går var der valg til FN’s Handicapkomité, og her blev en række nye medlemmer valgt ind.

Økonomiaftale: Lille sejr for velfærden

14. juni 2016

I weekenden indgik regeringen og KL en aftale om kommunernes økonomi. Med den aftale blev omprioriteringsbidraget sløjfet. DH har hele tiden været modstandere af omprioriteringsbidraget, som ville have medført store nedskæringer på velfærden i kommunerne. Det er derfor en lille sejr for velfærden, at omprioriteringsbidraget er blevet fjernet, mener DH’s formand Thorkild Olesen.

Ny alliance vil forbedre forholdene for mennesker med psykiske lidelser

14. juni 2016

Patientforeninger og fagfolk går sammen for at sikre en stærk alliance på det psykiatriske felt. Alliancen vil arbejde for et større fokus på psykiske lidelser.

10 år med handicapkonventionen

13. juni 2016

Social- og Indenrigsministeren til Statspartssamling på 10-året for Handicapkonventionen

Bredt forlig om gymnasiereformen

9. juni 2016

I fremtiden bliver sværere for unge at blive optaget i gymnasiet

Kandidat med indlæringsvanskeligheder til FN’s Handicapkomité

8. juni 2016

For første gang nogensinde er der et land, der opstiller en kandidat med indlæringsvanskeligheder til en FN menneskerettighedskomite. Det drejer sig om New Zealand, der opstiller Robert Martin til Handicapkomiteen.

God nyhed for pædagogstuderende med handicap

3. juni 2016

Uddannelsesminister Ulla Tørnæs har besluttet at ændre reglerne, så pædagogstuderende med handicap får mulighed for at være i praktik under uddannelsen i færre timer om ugen.

Fakta om tal

2. juni 2016

DR’s Detektor-redaktion har kigget nærmere på KL’s tal og når frem til den konklusion, at der ikke er hold i påstanden om at udgifterne til handicappede stiger.