Du er her:

Afskaf aldersdiskriminationen

15. juni 2015

Tiden er inde til at strege de diskriminerende passager i serviceloven, der udelukker ældre borgere med handicap, fra hjælp og tilskud. Det udtaler DHs formand, Thorkild Olesen og Hjernesagens direktør, Lise Beha Erichsen, til morgen, på DR.dk.

I dag er det sådan, at personer med handicap ved det fyldte 65. år ikke længere hører under handicapområdet - men derimod under ældreområdet. Det betyder, at ældre med handicap mister retten til en række særlige ydelser og tilskud, der eksempelvis bruges til de ekstra udgifter, som personer med handicap har til handicapbil, specialsyet tøj, medicin el.lign. De særlige tilskud gives, så det ikke er dyrere at have et handicap.

Thorkild Olesen og Lise Beha Erichsen kalder det for ren aldersdiskrimination, at hjælp til handicappede bliver reduceret og besværliggjort, når fødselsattesten siger 65 år eller mere. "Der er lovgivningsmæssig forskel på, om man er under eller over pensionsalderen, i forhold til hvad man kan få. Og det til trods for, at ens handicap jo ikke forsvinder", siger Lise Beha Erichsen.

Streg ud og drop forskelsbehandlingen, siger Thorkild Olesen: "På alle andre måder prøver man på at få ældre til at blive længere på arbejdsmarkedet og leve længere i eget hjem. Men for mennesker med handicap, der er ældre, er det en helt anden sag. Det skal vi væk fra", siger han.

Handicapordfører for Enhedslisten, Stine Brix, er positiv overfor at ændre på loven. Enhedslisten er det eneste parti, der har stillet forslag i Folketinget om at afskaffe aldersgrænsen for at modtage handicapkompenserende ydelser og tillæg. Indtil nu uden opbakning fra de andre partier.

Handicapordfører for SF, Trine Mach udtaler i dag på DR.dk, at hun ikke vil love helt at fjerne alderslofterne i serviceloven, for det vil være for dyrt: "Det vil have mange konsekvenser rent økonomisk. For det vil betyde noget på alle de områder, serviceloven dækker". Men Trine Mach vil gerne være med til at se på, om man for eksempel kan lempe på aldersloftet på merydelserne, til personer med handicap.

Læs artiklen på DR P4

kkgs@handicap.dk