Du er her:

Afskaf forskelsbehandling af mennesker med handicap på forsikringsområdet

10. maj 2016

Når borgere ønsker at tegne forsikringer eller pensionsordninger, bliver de ofte spurgt, om der er eller har været alvorlige sygdomme i slægten. Hvis svaret er ja, afviser selskaberne ofte at tegne forsikring eller kræver skærpede vilkår - fx forhøjede præmier. Det vil et lovforslag forbyde. Et godt forslag, men ikke ambitiøst nok, mener DH.

Folketinget afgiver torsdag den 12. april betænkning på et lovforslag, der lægger op til at forbyde selskaberne at indhente og anvende helbredsoplysninger om borgerens slægt.

”Det er et godt forslag. Det er jo ikke sikkert, at man selv bliver syg, selv om der har været udbrud af en arvelig sygdom i tidligere slægtsled. Det er i det hele taget urimeligt, at nogle borgere skal straffes med højere præmier e.l., fordi der er eller har været sygdom i familien”, siger Thorkild Olesen.

Han mener dog, at forslaget burde være mere ambitiøst. Det tager ikke fat på de problemer, der knytter sig til, at det stadig er tilladt at indhente og anvende helbredsoplysninger om forsikringstageren selv. Det stiller borgere med kronisk sygdom eller handicap ringere end andre borgere.

Derfor har han skrevet til ordførerne på lovforslaget.  

”Partierne i Folketinget bør tage skridtet videre og se at få lavet en ordning, der afskaffer forskelsbehandlingen på forsikringsområdet helt. Det sker ikke med dette lovforslag, men det har jeg opfordret ordførerne til at gøre noget ved fremadrettet. Allerhelst ser jeg et generelt forbud mod diskrimination af mennesker med handicap, der også omfatter forsikringsområdet”, slutter Thorkild Olesen.

Henvendelsen er også sendt til justitsministeren. Lovforslaget vedtages efter planen den 26. maj i år.

DH’s høringssvar om afskaffelsen af forskelsbehandling for personer med handicap på forsikringsområdet kan ses her.

jh@handicap.dk