Du er her:

Alt for mange fejl i sager om børn med handicap

7. marts 2019

Pressemeddelelse fra Danske Handicaporganisationer (DH) om fejl i børnesager.

Nye tal fra Ankestyrelsen viser, at der stadig sker mange fejl i sagsbehandlingen i sager om børn med handicap.

47 procent af sagerne på børnehandicapområdet blev omgjort i 2018.

Thorkild Olesen, formand for Danske Handicaporganisationer (DH), udtaler:

”Det er en kæmpe belastning  for børn med handicap og familien, når kommunen træffer forkerte beslutninger. Forkert hjælp og støtte går ud over børns udvikling. Det bliver dyrt for samfundet i det lange løb.”  

På voksenhandicapområdet er omgørelsesprocenten steget markant fra 21 procent i 2017 til 32 procent i 2018.

Thorkild Olesen, formand for Danske Handicaporganisationer (DH), udtaler:

”Kommunerne må følge op på tallene og lære af dem, der gør det godt. Flere steder forsøger man sig med bedre tid til den enkelte sag og mere koordinering mellem forvaltninger. Kommunens sagsbehandlere bør også hente mere viden fra nationale videnscentre, så afgørelserne forbedres.”

Find de nye tal på socialministeriets hjemmeside