Du er her:

Alvorligt at færre med handicap får en uddannelse

6. september 2018

Mens antallet af unge med en kompetencegivende uddannelse stiger generelt, går det den stik modsatte vej for unge med handicap, viser ny analyse fra Det Centrale Handicapråd. Det ser især kritisk ud for unge med psykiske handicap.

Pressemeddelelse fra Danske Handicaporganisationer (DH)

Thorkild Olesen, formand for Danske Handicaporganisationer (DH), udtaler:

”Uddannelse er ekstra vigtigt for unge med handicaps jobmuligheder. Hvis flere skal bidrage og deltage i samfundet, skal vi sætte ind

for at vende udviklingen. Det er en investering i fremtiden, når vi investerer i unge med handicap.”

Thorkild Olesen, formand for Danske Handicaporganisationer (DH), udtaler:

”Det gælder om at gøre vores uddannelser mere fleksible for unge med handicap. Der har været et stort fokus på inklusion i folkeskolen, men vi bør også rette øjnene mod ungdomsuddannelserne. Det vil være en kæmpe investering i fremtiden.”

Læs nyhedsartiklen her: Flere unge med handicap strander uden uddannelse

Fakta: Uddannelsesniveau falder for mennesker med handicap

  • Færre med handicap får en kompetencegivende uddannelse. Fra 2012-2016 faldt andelen fra 74 til 66 pct. (VIVE, 2017: https://bit.ly/2LGaVuq)