Du er her:

Ambitiøst politisk udspil om uddannelse og handicap

19. september 2018

Dansk Folkeparti har fremlagt et nyt politisk udspil om uddannelse til mennesker med handicap

”Udfordringer for mennesker med handicap i uddannelsessystemet” er titlen på Dansk Folkepartis nye politiske udspil. Det indeholder 28 konkrete anbefalinger til, hvordan uddannelsessystemet kan forbedres, så flere unge med handicap kan tage en uddannelse. DH har bidraget til udspillet med ønsker på baggrund af DH’s medlemsorganisationer.

Mens det generelle uddannelsesniveau i befolkningen er stigende, ved vi at udviklingen går tilbage for mennesker med handicap. Det er meget bekymrende. Ikke mindst fordi vi ved, at uddannelse er ekstra afgørende for, at mennesker med handicap kommer ind på arbejdsmarkedet. Derfor er der også en stor ros til forslaget fra DH’s formand Thorkild Olesen.

Af de mange fine forslag kan blandt andet nævnes:

  • Bedre inklusion i folkeskolen og hele uddannelsessystemet.
  • Forslag om håndfaste indikatorer, der kan følge op på inklusionsindsatsen.
  • Mulighed for at kunne få handicaptillæg til SU til udeboende på ungdomsuddannelser.
  • Større fleksibilitet i uddannelsessystemet.
  • Fokus på viden om handicap hos undervisere i uddannelsessystemet.
  • Forlænget SU til studerende på videregående uddannelser, der bliver forsinket på grund af handicap.
  • Bevilling af specialpædagogisk støtte til sociale arrangementer.
  • Kvalitetssikring af den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse, STU’en.

Dansk Folkeparti har udtalt, at de vil bringe forslagene med til de kommende finanslovsforhandlinger. Det ser DH meget frem til.

Hele udspillet kan findes her

 

Uddannelse er vigtigere for job for mennesker med handicap

Sandsynligheden for at være i arbejde stiger generelt med uddannelsesniveauet, men der er større effekt af uddannelse, hvis man har et handicap. Blandt personer med handicap har 4 ud af ti uden erhvervskompetencegivende uddannelse et arbejde, mens 8 ud af ti med en lang videregående uddannelse er i job. Beskæftigelsesgabet er således godt 40% imod 26% for personer uden handicap

Kilde: Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI), ”Handicap, beskæftigelse og uddannelse i 2016”.