Du er her:

Anbefalinger om national indsats for børn med sygefravær

10. marts 2017

Børn med stort sygefravær får ikke den undervisning, de har krav på. Det risikerer at gå ud over elevens faglige niveau

Mange børn med handicap har et højt skolefravær som følge af deres handicap. Det viste DH’s rundspørge blandt forældrene sidste år. Her svarede mere end 20 procent, at deres børn havde  været fraværende mere end 25 dage indenfor de seneste 7 måneder.

Derfor er Danske Handicaporganisationer gået sammen med Danske Patienter, Danske Skoleelever og Skole og Forældre om at sætte fokus på denne udfordring.

Vi har i fællesskab lavet syv anbefalinger til en national indsats for børn med langvarigt sygefravær, blandt andet ved at formidle viden til skolerne om tilgængelige, konkrete redskaber og metoder, der kan bruges aktivt i arbejdet med at udfylde elevernes faglige huller. Desuden anbefales det at give forældrene mulighed for at klage, når skolerne ikke lever op til forpligtelsen om at iværksætte sygeundervisning.