Du er her:

Bedre inklusion skal stoppe lærervold

17. maj 2018

Ny undersøgelse viser, at flere lærere oplever vold og trusler. Dårlig inklusion kan være en del af forklaringen, lyder det fra flere.

Undersøgelsen fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) viser, at flere lærere bliver udsat for vold og trusler fra elever. Til forskel fra tidligere oplever underviserne, at chikane, trusler og vold hyppigst forekommer i indskolingen.

Den stigende vold forklares fra flere sider med inklusionen af elever med særlige behov og handicap fra specialskolerne til de almindelige skoleklasser.

Det er en trist udvikling, mener Thorkild Olesen, formand for Danske Handicaporganisationer:

”Børn med handicap vil lære noget og gå i skole som alle andre børn. Men nogle kan reagere voldsomt, hvis skoletilbuddet ikke matcher deres behov. Derfor er der brug for de rigtige rammer og tilstrækkelig viden om handicap på skolerne”.

Det kan være svært at skabe inkluderende læringsmiljøer, hvis der kun er en enkelt lærer til 25 elever, hvoraf flere kan have særlige behov. Vellykket inklusion kræver viden og ressourcer:

”Jeg opfordrer til, at man har en ekstra voksen i klassen med viden om børn med særlige behov. Det redskab er også anbefalet i Undervisningsministeriets nye vejledning til at forhindre vold mod lærere” siger Thorkild Olesen.

Om rapporten ’Undersøgelse af chikane, trusler om vold, og fysisk vold blandt undervisnings-personale i udvalgte folkeskoler’

Undersøgelsen er udarbejdet af Det Nationale Center for Arbejdsmiljø. Rapporten er baseret på dels en kortlægning af relevant eksisterende viden og data, dels en kvantitativ spørgeskemaundersøgelse og dels en kvalitativ interviewundersøgelse. Resultaterne er blandt andet:

  • Omfanget af chikane, trusler og vold er stigende. På trods af at flertallet ikke oplever vold og trusler som et stort arbejdsmiljøproblem, oplever den enkelte udsatte medarbejder det som et stort arbejdsmiljøproblem, og der er en sammenhæng mellem en højere forekomst af negative hændelser og undervisernes vurdering af det psykiske arbejdsmiljø og trivsel.
  • Der er ingen entydige, bestemte karakteristika ved de elever, der udøver chikane, trusler og vold mod undervisere, og der er ingen entydige, bestemte karakteristika ved de undervisere, der bliver udsat. Derimod er der en pallette af årsager til, at chikane, trusler og vold opstår
  • Hvis man skal handle oplyst og beskrive og finde løsninger i forhold til en problemstilling som oplevelsen af chikane, trusler og vold i de danske folkeskoler, så er det afgørende, at man afdækker, hvad årsagerne til problemet er, hvordan problemet opleves, samt hvordan der allerede handles på det. Det er derfor vigtigt at rammesætte og forstå problemet ved at se på det samfund, som skolerne er en del af.

 Læs mere på Undervisningsministeriets hjemmeside, hvor rapporten kan hentes.

 

Fakta: Mangel på viden om handicap på skolerne

  • I 2016 gennemførte DH en rundspørge blandt forældre til 650 børn med handicap. 60 procent af forældrene svarer i undersøgelsen, at lærere og pædagoger ikke har tilstrækkelig viden om deres børns handicap. Læs mere om undersøgelsen her