Du er her:

Bekæmp ensomhed hos mennesker med handicap

12. september 2018

DH-formand Thorkild Olesen har skrevet et indlæg i Jyllands-Posten, hvor han opfordrer Regeringen til at afsætte midler til at bekæmpe ensomhed hos mennesker med handicap.

Mennesker med handicap ønsker at leve et liv som alle andre: Være i arbejde, deltage i kulturlivet og kysse på sin kæreste.

Desværre er mennesker med handicap mere ensomme end resten af befolkningen. For eksempel oplever 40 procent med et større psykisk handicap ofte eller meget ofte at være uønsket alene. For mennesker uden et handicap er det tal 7,8 procent.

Ensomhed gør, at mennesker med handicap får sværere ved at være en del af fællesskabet.

Regeringen vil afsætte 100 millioner kroner om året de næste fire til at bekæmpe ensomhed hos ældre. Senest uddybede ældreminister Thyra Frank (LA) her i Jyllands-Posten, at initiativer skal få ensomme ældre tilbage i fællesskabet.

I handicaporganisationerne mener vi, at det er en oplagt mulighed for også at hjælpe ensomme med et handicap. Vi opfordrer til, at der bliver afsat flere midler, så ensomhedsindsatsen også gælder mennesker med handicap.

Politiske initiativer som denne pulje kan få kommuner og de frivillige til i højere grad at arbejde med at bekæmpe ensomhed hos mennesker med handicap.

Hvis vi kommer ensomheden til livs, vil flere mennesker kunne blive på arbejdsmarkedet, tage en uddannelse og deltage i fritidslivet ligesom alle andre.